Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik
 
"Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca"
Geri git   Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik >
»»-(¯`v´¯)-» Gizemler Dünyası »»-(¯`v´¯)-»+18 > Havas ve Hüddam
Connect with Facebook

Cevapla
 
LinkBack (3) Seçenekler Stil
Alt 09-05-2008, 10:15 AM   3 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
Üye
 
sAnSaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 12.461
Teşekkür: 34
315 Mesajına 885 teşekkür edildi.
Cinlerle Evlilik

İnsanoğlu rüya yoluyla cinsel ilişkiye giriyor. Sahi bu rüyalar prensi veya prensesi kimdir? İnsan olmadığına göre, insan şekline bürünmüş olan bir cin midir? Bilim hala bir cevap verememişken, yoksa psikologların bir çoğunun dediği gibi, şuuraltındanmı kaynaklanmaktadır.
Cinlerde Evlilik
Cinleri insanlar gibi düşünebiliriz, onların da erkekliği ve dişiliği vardır. Evlenip çoğalabilirler. İslam alimleri, bu konuda delil olarak Rahman Suresi 55. ve 56. ayeti delil göstermişlerdir,
" Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur."
Tams, esasen kanamak demektir. Onun içindir ki hayız kanına tams denir. Bu kelime daha sonra bekâret halinde olan birleşmeye isim olmuştur. Ayrıca mutlak cinsî yaklaşım anlamı ifade ettiği de söylenmiştir. Buna göre âyetin mânâsı şöyle olur: Onları kimse kanatmamıştır. Yahut onlara kimse dokunmamıştır. Hep bekâr kalmışlardır. Buradan cinlerin cinsel ilişkiye müsait olduğu anlamı ortaya çıkmaktadır.
Diğer bir delil ise Kehf suresinin 50. ayetidir, " Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere:
"Âdem'e secde edin!" demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir."
Bu ayetteki "soy" kelimesi de üremeyi gerektiren bir husus olduğu için cinlerin evlenmesine delil gösterilmiştir.
Cinlerle Evlenme
Cinlerle evlenme konusunda İslam alimleri fikir biriliğine varamamışlardır. "Evet, cinlerle insanlar evlenebilinir" diyenler olduğu gibi, "Hayır, mümkün değildir" diyenlerde vardır.
Bu konudaki düşünceler şöyledir.
• Ebu Mansur es- Sealibi, "Babası insan, annesi cin olan kişilerden doğan kimseye 'el-Has', insan ile cin sihirbazından dünyaya gelene de 'el-Amluk' denir.
• Beyhaki'nin senediyle Cabir'in nakliyle, Medineli bir kadının cinlerden bir dostu vardı. O, kuş şeklinde gelip, evinin duvarına düştü. Kadın ona, "İn de laflayalım" diyince o şu cevabı verdi: "Hayır olmaz! Mekke'de bir peygamber gönderildi; bir arada kalmamızı men etti ve bize zinayı yasakladı"
• Katde'den nakil, "Belkis'in annesi veya babasından biri cinlerdendi".
• İmam Şibli cinlerle nikahın mümkün olduğunu savunmaktadır. Şibli bu konuda şunları söylemektedir: "Hz.Peygamber'in, cinlerle evlenmeyi yasaklaması, fukahanın 'cinlerle insanlar arasında nikahlanmak caiz değildir', tabiinden bazı kimselerin bunu hoş karşılamaması, böyle bir şeyin mümkün olduğunu gösterir. Çünkü: "Mümkün olmayan bir şeyin cevazına veya meşru olmadığına hükmedilmez." demektedir.
• İmam Şibli cinlerin cevheri ateştendir nasıl olur sorusuna cevaben ise, "Onlar ateş unsurundan yaratılmış olsalar bile, yemek-içmek, evlenip-çoğalmak suretiyle tıpkı asılları toprak olan Ademoğularının ana unsurlarını kaybettikleri gibi, cinler de ana unsurlarını kaybetmişlerdir. Kaldı ki ateşten yaratılan cinlerin atasıdır. Tıpkı Hz.Adem'den başka, diğer insanlartopraktan yaratılmadıkları gibi, diğer cinlerde ateşten yaratılmamışlardır.
• İmam Malik'in, "Cinlerden bir adam var. Bizden kız istiyor. Helal yoldan evlenmek istediğini söylüyor. Ne dersiniz?" sorusuna cevaben, "Dince bunda bir sakınca yoktur. Lakin ben şahsen bunu hoş karşılamam. Çünkü kadın cinden hamile kaldığı zaman 'Bu çocuk kimdendir?' diye sorduklarında, 'Cin'den', diye cevap verecektir. Ve bu yüzden müslümanlar arasında fesat alıp yürüyecektir." şeklinde cevap verdiği kaydedilmektedir.
• İmam Şibli, cinlerle evlenmenin mümkün ve vaki olduğunu kabul etmekle beraber, buna engellerinde bulunduğunu belirterek insan neslinin insanlarla evlenmekle olacağını belirtiyor. Ancak, "İnsanla, cin arasında bir aşk meydana gelir de, insan evlenmek zorunda kalırsa, o zaman iş değişir. "Zararından kurtulmak için evlenebilinir" diyor ve "Yinede zararından kurtulunmaz "diye ekliyor.
• Sealibi, "İnsanlarla cinler arasında evlenmek ve çoluk çocuk sahibi olmak mümkündür"
Bu konuya Sayın Mehmed Emre Hoca'nın " Cinlerle insanlar arasında evlilik" yazısıyla son noktayı koyalım.

Cinlerle İnsanlar Arasında Evlilik
Bazı kimselerin cinlerle evli bulunduğuna dair halk arasında rivayetller dolaşmaktadır. Bunların doğruluk dereceleri ile dini bakımdan kabule müsaid olup olmadığının münakaşa mevzu olduğuna şahid olmaktayız. Bu söylentiler acaba doğru olarak kabul edilebilir mi?
Her iki tarafın rızasına, icab ve kabul esasına dayalı ve nikah kıyılması suretiyle cin ile insanlar arasında evlilik ceryan etmez. Bu rivayetler, "rızaya ve nikah akdine" müstenid evlilik olmayıup, tasallut ve tecavüz mahiyetinde bulunmaktadır.
Tecavüzün ve cinsi yakınlığın vaki olduğunun kabulü, aralarındaki evliliğin meşru olduğunu kabule delil olamaz. Sonra bir kadın, fuhuştan peydahladığı veled-i zinayı, "cinle evliyim de onmdan oldu" diye iddia edip suçtan sıyrılmaya kalkışır. İslam hukuku, böyle bir iddiayı makbul tutup sahibini mazur saymamıştır.
İkinci bir husus, nikahın gerektireceği hususların başında kadın ile erkeğin arasında ülfet ve sevgi gelir. Halbuki insanlarla cinler arasında mahiyet ayrılığından doğan hususlar ile, gıdalandıkları maddeler arasında büyük farklar vardır. Cinler, kemikle; insan ise malum olan yiyeceklerle yaşama yolunu tutmakta bulunmuşlardır. Bu ayrılıklar; sevginin doğmasına, evliliğin tesisine ve hele devamına manidir.
Kaynakça:
1) Doğu ve Batı kaynaklarına Göre Cinler, Giovanni Scognamillo, Arif Arslan
2) Elmalı Tefsiri, Rahman suresi 55/56, Kehf Suresi 50,
3) Cinlerin Esrarı, Imam-ı Şibli
4) Tenkidlerim Tedkiklerim ve Makalelerim, Mehmed Emre

Yukardaki yazı her insana bu konu ile alakalı az çok fikir verdiği için alıntıladım.

Bu konuyla alakalı Acizane tecrübe ve bilgilerimizi ifade etmeye çalışalım.

İnsanlar ve cinler ayrı maddelerden yaratılmış ve farklı boyutlarda yaşan ancak bir çok ortak özelliği varlıklardır. Her ikiside yaşamlarını sürdürebilmek için yiyip içmeye, nesillerini sürdürebilmek için evlenmeye ihtiyaç duyarlar. her iki grubda şehvet dediğimiz cinsi arzuları taşırlar ve karşı cinslerine ilgi duyarlar.

Güzel olana ilgi her iki grubunda ortak özelliklerindendir. İşte bu ilgi cinleri insanlara musallat kılan sebeplerden biridir.

Kuranı kerimdede belirtildiği gibi insan hem bedenen hemde ruhen yaratılmışların en güzelidir. Cinler ise yapı itibarıyle insan kadar güzel değildir. her zaman insanlarla içice yaşayan cinler zaman zaman insanlara meyleder aşık olabilir ve insanı arzulayabilir.

Peki aralarında bir yakınlaşma ve münasebet mümkünmüdür?
Farklı boyuttan olmalarına rağmen bedensel yapı olarak birbirine benzemelerinden dolayı cinsel ilişki mümkündür.
Ayrıca yapıları itibariyle cinler kendi boyutlarındaki varlıkların şekline girebilme özelliğine sahiptir. buda böyle bir ilişkiyi mümkün kılar.
Malesef tedbirsiz olan insanlara cinler istedikleri zaman istedikleri şekilde yaklaşabilmektedir. Yaklaştıkları kişiyi bedensel ve ruhsal olarak kolayca etkileri altına alırlar.

Cinlerle evlilik essen bu etkiden ibarettir. yoksa aralarında nikah olan bir evlilik demek değildir. Bazen nikahlandıklarıda vakidir. bu hususta özellikle erkeklerden çok kimseler kendi istekleriyle cinlerle nikahlanmışlardır. Zira dişi cinler (periler) erkeğe öyle güzel ve alımlı bir halde gelirlerki erkek arkadaki gerçek yüzü göremediği için aşık olur ve nikahlanmayı kabul eder.

Böyle bir evlilikten çocuk olurmu?
Genetik yapılarını bilmediğimiz için bu konuda bilimsel olarak bir açıklama yapmak mümkün değildir. Fakat bir hoca " Dişi cinlerin rahmi insan menisiyle (hatta hayvan menisiyle bile) döllenebilir ve çocuk sahibi olabilir ama kadının döl yatağı buna uygun değildir" demişti. Ancak cinlerle evli olup onlardan çocuğu olan kadınların olduğuda söylenmektedir.


Cinlerle Evli Olan İnsanlarda Götülen Belirtiler.

Eğer evli birine musallat olmuşlarsa:
Eşinden soğumaya başlar. Eşini ona çirkin gösterir, zaman zaman eşinin kendisine kötülük yapacağı hissi oluşur hatta bununla alakalı hayaller görmeye başlar, eşiyle yatmak istemez, ve hep ondan boşanma isteği başlar.
Cinsel arzuları sürekli aktifdir ama ne eşiyle nede başka bir insanla yakınlaşmak istemez, her yerde doyumsuz bir şekilde kendini tatmin etmeye çalışır, hatta bu öyle bir hal alırki hiç isteği olmadanda kendi kendini tatmin etmeye çabalar,
Toplumdan uzaklaşır ve insanlardan özellikle karşı cinsten nefret eder hale gelir.
Geceleri sürekli (anormal şekilde) cinsel içerikli rüyalar görür.
Temizliğine dikkat etmemeye başlar, çünkü cinler temizliği ve temiz kokuları sevmez.

Eğer Bekar Birine Musallat Olmuşlarsa:

Kısmeti kapanır ama kişi bundan asla şikayetçi olmaz, hatta evlilik denildiği zaman sinirlenir veya bu meseleyi ti ye alır.
Ailesinden ve çevresindekilerden soğur. kimseyle konuşmak görüşmek istemez ve yukardaki belirtilerin bir çoğu bunlardada görülür.

Tedavisi:

Ancak ehil birisinin eliyle mümkündür.
sAnSaR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
sAnSaR Nickli üyemize 2 üyemiz teşekkür etmiştir:
bestoffrm (12-07-2012), namars (07-26-2013)
Alt 09-05-2008, 10:15 AM   #2 (permalink)
Üye
 
sAnSaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 12.461
Teşekkür: 34
315 Mesajına 885 teşekkür edildi.
Standart

İlişkide bulunan iki kişinin çocuğu olabilmesi için genetik uyum şarttır. Bu sebepten hayvanla insan birleşmesinden çocuk olmaz.
Fakat genetik yapıları bakımından farklı olan bazı hayvanların birleşmesinden döllenme meydana gelir ve yavrularlar. Mesela kedi ve tavşan bunlara örnek olabilir. Atla merkep, merkeple sığır birleşmesi neticeside yavru meydana gelir. Bu konu etinin yenip yenmemesi hususunda islam fıkhına da girmiştir.
Gelelim cinler meselesine.
Cinlerde üreme biraz farklıdır. Cinlerden biri insana yahut bir hayvana yaklaştığı zaman çocukları olur. Çünkü cinler aleminde dişi sadece taşıyıcı ve doğana kadar koruyucu görevi görmektedir. Bu birazda tavuk yumurtası üzerine başka bir kümes hayvanı yada yırtıcı kuş bile kuluçkaya yatsa o yumurtadan civciv çıkar. Çıkan şey neticede tavuk olur. Cinlerden çocuk olma meseleside aynen böyledir.
Eğer erkek cin kadına musallat olursa çocuk olur. Fakat peri denen dişi cinler erkek insana musallat olursa çocuk olma ihtimali zayıftır. Zira bu durumda dişi cinin insan boyutuna geçip uzun süre insan şeklinde hayat sürmesi lazımdır. Bunu başarabilmesi içinde iki şey lazımdır. Ya o perininde insan cin birleşmesinden meydana gelmiş olması yada normal cinlere göre daha güçlü bir yapıya sahip olması gerekmektedir.


alıntıdır.
sAnSaR isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
sAnSaR Nickli üyemize 2 üyemiz teşekkür etmiştir:
bestoffrm (12-07-2012), namars (07-26-2013)
Alt 05-01-2009, 08:28 AM   #3 (permalink)
selena
Guest
 
selena - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Mesajlar: n/a
Standart

Emeğinize sağlık.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 04-24-2012, 09:36 PM   #4 (permalink)
Admin
 
@izci@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 24.612
Teşekkür: 522
2.045 Mesajına 4.872 teşekkür edildi.
Standart

emeğine sağlık.
__________________

ALLAH'ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
konuşmamızı sanat ve
marifete dönüştür,

ALLAH'ım!

Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme.

@izci@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 12-07-2012, 12:28 AM   #5 (permalink)
Admin
 
bestoffrm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: May 2011
Mesajlar: 10.180
Teşekkür: 388
382 Mesajına 1.356 teşekkür edildi.
Standart

en iyisi böyle işlerle uğraşmamak.
bestoffrm isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-26-2013, 04:38 PM   #6 (permalink)
Moderatör
 
Harputlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2009
Mesajlar: 4.524
Teşekkür: 75
235 Mesajına 722 teşekkür edildi.
Standart

emeğine sağlık.
Harputlu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-19-2014, 06:38 AM   #7 (permalink)
Admin
 
bestoffrm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: May 2011
Mesajlar: 10.180
Teşekkür: 388
382 Mesajına 1.356 teşekkür edildi.
Standart

paylaşım için teşekkür ederim.
bestoffrm isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
cinlerle, evlilik

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.bestoffrm.com/10526-cinlerle-evlilik.html
Konuyu Başlatan For Type Tarih
Yandex This thread Refback 08-10-2014 10:27 AM
Yandex This thread Refback 05-27-2014 05:57 PM
Yandex This thread Refback 11-29-2013 08:36 AM

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Evlilik @izci@ Hristiyanlık 3 04-12-2014 11:05 PM
Evlilik ağacı,Evlilik ağacı hikayesi CeMrE Aşk Hikayeleri 3 04-12-2014 11:03 PM
Muhyiddin Arabi Cinlerle gorusmeler cevher Doğaüstü Varlıklar 1 07-26-2013 04:38 PM
Cinlerle Evlenmek. cevher Doğaüstü Varlıklar 1 07-26-2013 04:38 PM


WEZ Format +3. Şuan Saat: 09:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.

bestoffrm | aşk flashları | sitemap | tags
Resimli Şiirler Şairler Müzik Yemek Tarifleri Moda Örgü Modelleri Dantel Modelleri Şifalı Bitkiler İslami Konular Dil An Coğrafya Fizik Roman Özetleri Aşk Duaları Dilek Duaları Define İşaretleri Cilt ve Güzellik Sosyal Dil Anlatım Edebiyat Aşk flashları Domain Telif Hakkı Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz. Sorumluluk İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Bestoffrm.com sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Bestoffrm.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır. Sitemizde yayınlanan sağlıkla ilgili konular sadece bilgilendirme amaçlı olup tedavi için Lütfen Doktorunuza başvurunuz.