Bestoffrm|Aşk Flashlari|Yazili Sorulari|Büyüler|Sifali Bitkiler|
 
"Formumuza Moderatörler alınacaktır.Üyelerimize duyurulur.
Geri git   Bestoffrm|Aşk Flashlari|Yazili Sorulari|Büyüler|Sifali Bitkiler| >
»»-(¯`v´¯)-» Kültür ve Eğitim »»-(¯`v´¯)-» > Lise Konu - Testler - Yazılılar > Lise Yazılı Soruları > Kimya
Connect with Facebook


10. Sınıf Kimya Çözümlü Sorular,10. Sınıf Kimya Çözümlü Testler

Kimya


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.07.2010, 12:49   #1 (permalink)
Üye
 
kentli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Üye No: 9682
Mesajlar: 95
Konular: 49
Teşekkür: 10
11 Mesajına 24 teşekkür edildi.
Standart 10. Sınıf Kimya Çözümlü Sorular,10. Sınıf Kimya Çözümlü Testler


1. I. Fe – Mg alaşımı, II. N2 – CH4 gazları karışımı,
III. Propil alkol.
Yukarıdakilerden hangileri çözeltidir?
A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
I. Alaşımlar katı-katı çözeltidir.
II. Kapalı bir kapta bütün gaz karışımları homojen
olduğundan çözeltidir.
III. Propil alkol bir bileşiktir ve saf maddedir.
Cevap (B)
Yukarıdaki sıvılar aynı ortamda kaynamaktadırlar.
I. İkisinin de buhar basınçları birbirine eşittir.
II. Tuzlu suyun sıcaklığı yükselir.
III. Tuzlu suda özkütle artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
I. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir.
II.Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerden çözelti ısıtıldıkça sıcaklığı yükselir.
III.Tuzlu suda buharlaşma olacağından tuz oranı artacağın-dan öz kütle artar.
Cevap (E)
3. 1 litre suda bir miktar tuz çözünmek isteniyor;
I. Karıştırmak.
II. Suyu ısıtmak.
III. Tuzu toz haline getirmek.
işlemlerinden hangileri çözünen tuz miktarını artırır?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
ÇÖZÜM:
I. Karıştırmak çözünme hızını artırır.
II.Isıtmada hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü artırır.
III.Maddeyi toz haline getirmek çözünme hızını artırır.
Cevap (B)
4. Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?
A)Kolonya B) 18 ayar altın bilezik C) Hava
D) Ayran E) Gazoz
ÇÖZÜM:
Ayran süspansiyon, diğerleri çözeltidir.
Cevap (D)
5. 1 litre suda 0,5 mol NaCl çözünürse suyun kaynama noktası 100°C�den 104°C�ye çıkıyor. 2 litre suda kaç gram Mg(NO3)2 çözünürse kaynama noktası 112 °C olur? (Mg= 24, N= 14, O= 16)
A)74 B) 148 C) 220 D) 296 E) 320
ÇÖZÜM:
NaCl(k)
0,5 mol 0,5 mol 0,5 mol
1 L suda 1 mol iyon 4°C artar
1 L suda x 12°C artar
x = 3 mol iyon
1 L suda 3 mol iyon
2 L suda 6 mol iyon olmalı
Mg(NO3)2 Mg+2 + 2
1 mol = 148 g 1 mol 2 mol
3 mol iyon
148 gramda 3 mol iyon
x 6 mol iyon
x = = 296 gram
Cevap (D)
6. Çözüneni katı olan doymamış sulu çözeltilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğru olamaz?
A)Homojen karışımlardır.
B)Kaynama noktaları saf çözücüden yüksektir.
C)Donma noktaları saf çözücüden düşüktür.
D)Öz kütleleri saf çözücüden yüksektir.
E)Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
ÇÖZÜM:
Çözeltinin özkütlesi çözenin özkütlesi ile çözünenin özkütlesi arasında olmak zorundadır. Çözünenin özkütlesi çözücününkinden düşükse çözeltinin özkütlesi saf çözücüden düşüktür.
Çözünenin özkütlesi, saf çözücüden büyükse o zaman karışımın kütlesi çözücüden büyük olur.
Cevap (D)
7. I. Saf alkol,
II. Alkollü su çözeltisi,
III. Saf su,
Yukarıdaki maddelerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır?
A)I > II > III B) I = II = III C) II > I > III
D) II > III > I E) III > II > I
ÇÖZÜM:
Sıvıların kaynama noktaları buhar basınçları ile ters orantılıdır.
Kaynama noktaları arasında; III > II > I
Buhar basınçları arasında; I > II > III
ilişkisi vardır.
Cevap (A)
8. I. 1 mol şeker ile hazırlanmış sulu çözelti,
II. 1 mol NaNO3 ile hazırlanmış sulu çözelti,
III. 1 mol Mg(NO3)2 ile hazırlanmış sulu çözelti
Yukarıdaki çözeltilerin eşit hacimlerinden alınarak aşağıdaki grafikler çizilmiştir. (t : Sabit )
Grafiklerinden hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
Bir çözeltide çözünen atom, iyon ya da molekül sayısı arttıkça çözeltinin kaynama noktası yükselir. Buhar basıncı ve donma noktası düşer. Şeker moleküler yapıdadır. İyonlarına ayrışmaz. NaNO3�ün 1 molünden 2 mol iyon oluşur. Mg(NO3)2 ise 1 molünden 3 mol iyon oluşur.
Cevap (E)
9. Grafikte sıcaklık zaman ilişkisi verilmiştir.
Buna göre bu grafik aşağıdakilerden
hangilerine ait olabilir?
I. Saf bir katının erimesine,
II.Saf bir sıvının kaynamasına,
III.Alkollü suyun damıtılmasına.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
Saf maddelerin hal değişim noktaları sabittir. Alkollü suyun damıtılmasında da sıcaklık alkolün kaynama noktasında sabit kalır.
Cevap (E)
10. Doymamış tuzlusu çözeltisi ağzı açık bir kapta sürekli kaynatılıyor. Kaynama süresince;
I. Sıcaklığı artar.
II. Buhar basıncı değişmez.
III. Çözeltinin kütlesi azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
Çözelti ısıtılınca su buharlaşacağından sıcaklığı artar, kaynama süresince buhar basıncı değişmez. Kütlesi azalır.
Cevap (E)
11. Saf suyun kaynama noktasını yükseltmek için;
I. Isıtıcıyı güçlendirmek.
II. Dış basınç yükseltilmeli.
III. Su içerisinde su da çözünen yabancı madde atılmalı
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) Yalnız III
ÇÖZÜM:
I. Isıtıcı gücünü değiştirmek ısınan maddenin kaynama noktasını değiştirmez. Kaynama süresini değiştirir.
II.Dış basınç artarsa sıvının kaynama noktası yükselir.
III.Suda çözünen yabancı madde arttıkça sıvının kaynama noktası artar.
Cevap (C)
12. Aynı ortamda bulunan saf X ve Y sıvılarından X�in buhar basıncı Y�den büyükse;
I. X�in kaynama noktası, Y�den küçüktür.
II.X�in molekülleri arasındaki çekim gücü, Y�ninkinden büyüktür.
III.Y�nin donma noktası, X�inkinden küçüktür.
yargılarından hangileri kesin doğrudur?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
ÇÖZÜM:
I. Kaynama noktası buhar basıncı ile ters orantılı oldu-ğundan X�in kaynama noktası Y�den küçüktür.
II.Sıvının molekülleri arasındaki çekim gücü artarsa kaynama noktası artar. II. bilgi yanlış
III.Sıvıların donma noktası için kesin bir şey söylenemez.
Cevap (A)
13. Doygun NaNO3 çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar su katılırsa;
I. Çözünürlük.
II. Elektrik iletkenliği
III. Çözeltinin buhar basıncı,
niceliklerinden hangileri değişmez?
A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
Çözünürlük madde miktarına bağlı olmadığından çözünürlük değişmez.
Cevap (A)
14. Katısıyla dengede bulunan KNO3 çözeltisi aynı ortamda biraz ısıtılıyor.
I. Kütlece % derişim.
II.Elektrik akımı iletkenliği
III.Katı KNO3 kütlesi,
niceliklerinden hangileri artar?
(Çözünme olayı endotermiktir.)
A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
I. KNO3�ın çözünürlüğü endotermik olduğun- dan daha çok KNO3 çözünür, derişim artar.
II.Sıcaklık artarsa iletkenliği artar.
III.Yeniden KNO3(k) çözüneceğinden katı KNO3�ın kütlesi azalır.
Cevap (E)
15. Doymamış tuz çözeltisine aynı sıcaklıkta sürekli tuz ekleniyor.
Grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir?
A)Yalnız I B) II ve III C) I ve III
D) I ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
I. Çözünürlük madde miktarına bağlı değildir.
II.Çözelti kütlesi doygunluğa ulaşıncaya kadar artar.
III.Çözelti doygunluğa erişinceye kadar kaynama noktası artar. Sonra sabite yaklaşır.
Cevap (B)
16. Suda çözünen N2 gazının derişimi hangi durumda en yüksektir?
A)Yüksek basınç, düşük sıcaklık
B)Yüksek basınç, yüksek sıcaklık
C)Düşük basınç, düşük sıcaklık
D)Düşük basınç, yüksek sıcaklık
E)Normal basınç, yüksek sıcaklık
ÇÖZÜM:
Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters, basınçla doğru orantılıdır.
Cevap (A)
17. Aynı ortamda bulunan tuzlu su, şekerli su ve arı su için;
I. Donmaya başlama sıcaklıkları aynıdır.
II.Kaynama süresince sıcaklıkları eşit olur.
III.Kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
(ÖSS-90)
ÇÖZÜM:
Yalnızca kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
Cevap (B)
alıntıdır.


kentli isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
kentli Nickli üyemize 3 üyemiz teşekkür etmiştir:
acemi (23.12.2012), Admin (02.05.2012), elif (13.01.2013)
REKLAM
Alt 02.05.2012, 23:09   #2 (permalink)
Admin
 
Admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bolu Şubesi
Üyelik tarihi: Jun 2009
Üye No: 1
Mesajlar: 9.261
Konular: 47204
Teşekkür: 309
483 Mesajına 919 teşekkür edildi.
Standart
-----------------İMZA-----------------

Konu CeMrE tarafından (02.10.2014 Saat 06:41 ) değiştirilmiştir.
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 22.12.2012, 16:35   #3 (permalink)
Moderatör
 
zara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Afyonkarahisar Şubesi
Üyelik tarihi: Aug 2009
Üye No: 8653
Mesajlar: 4.734
Konular: 1344
Teşekkür: 197
315 Mesajına 1.075 teşekkür edildi.
Standart

Konu CeMrE tarafından (02.10.2014 Saat 06:41 ) değiştirilmiştir.
zara isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 23.12.2012, 08:09   #4 (permalink)
Üye
 
acemi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Amasya Şubesi
Üyelik tarihi: Jun 2009
Üye No: 8381
Mesajlar: 1.413
Konular: 631
Teşekkür: 97
92 Mesajına 259 teşekkür edildi.
Standart

Konu CeMrE tarafından (02.10.2014 Saat 06:42 ) değiştirilmiştir.
acemi isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 11.01.2013, 17:56   #5 (permalink)
Üye
 
palyaço - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2009
Üye No: 8567
Mesajlar: 370
Konular: 128
Teşekkür: 49
23 Mesajına 67 teşekkür edildi.
Standart

Konu bera tarafından (13.05.2013 Saat 20:00 ) değiştirilmiştir.
palyaço isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13.01.2013, 17:29   #6 (permalink)
Süper Moderatör
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Eskişehir Şubesi
Üyelik tarihi: Jul 2008
Üye No: 8496
Mesajlar: 19.649
Konular: 13345
Teşekkür: 165
1.391 Mesajına 3.268 teşekkür edildi.
Standart


Atom ve Yapısı Soru ÇözümüKonu bera tarafından (13.05.2013 Saat 19:59 ) değiştirilmiştir.
elif isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 13.05.2013, 19:58   #7 (permalink)
Süper Moderatör
 
bera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Ağrı Şubesi
Üyelik tarihi: Aug 2009
Üye No: 8636
Mesajlar: 14.989
Konular: 3305
Teşekkür: 866
1.033 Mesajına 3.338 teşekkür edildi.
Standart
bera isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 21.10.2013, 19:13   #8 (permalink)
Admin
 
Admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bolu Şubesi
Üyelik tarihi: Jun 2009
Üye No: 1
Mesajlar: 9.261
Konular: 47204
Teşekkür: 309
483 Mesajına 919 teşekkür edildi.
Standart
-----------------İMZA-----------------

Konu CeMrE tarafından (02.10.2014 Saat 06:43 ) değiştirilmiştir.
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 24.04.2014, 19:06   #9 (permalink)
Üye
 
pervin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Gaziantep Şubesi
Üyelik tarihi: Jul 2009
Üye No: 8408
Mesajlar: 5.182
Konular: 1260
Teşekkür: 115
131 Mesajına 203 teşekkür edildi.
Standart


emeğinize sağlık.


pervin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 02.10.2014, 06:40   #10 (permalink)
Süper Moderatör
 
CeMrE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Denizli Şubesi
Üyelik tarihi: Jul 2008
Üye No: 5368
Mesajlar: 4.070
Konular: 606
Teşekkür: 427
228 Mesajına 458 teşekkür edildi.
Standart
CeMrE isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
10. sınıf kimya çözümlü sorular, 10. sınıf kimya çözümlü testler, cozumlu, kimya, sinif, sorular, testler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 23:43.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.

bestoffrm | aşk flashları | sitemap | tags
Resimli Şiirler Şairler Müzik Yemek Tarifleri Moda Örgü Modelleri Dantel Modelleri Şifalı Bitkiler İslami Konular Dil An Coğrafya Fizik Roman Özetleri Aşk Duaları Dilek Duaları Define İşaretleri Cilt ve Güzellik Sosyal Dil Anlatım Edebiyat Aşk flashları Domain Telif Hakkı Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz. Sorumluluk İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Bestoffrm.com sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Bestoffrm.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır. Sitemizde yayınlanan sağlıkla ilgili konular sadece bilgilendirme amaçlı olup tedavi için Lütfen Doktorunuza başvurunuz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530