Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik
 
"Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca"
Geri git   Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik >
»»-(¯`v´¯)-» Kültür ve Eğitim »»-(¯`v´¯)-» > Lise Konu - Testler - Yazılılar > Lise Yazılı Soruları > Kimya
Connect with Facebook

Cevapla
 
LinkBack (3) Seçenekler Stil
Alt 07-24-2010, 01:49 PM   3 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
Üye
 
kentli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2009
Mesajlar: 95
Teşekkür: 10
11 Mesajına 23 teşekkür edildi.
Standart 10. Sınıf Kimya Çözümlü Sorular,10. Sınıf Kimya Çözümlü Testler

1. I. Fe – Mg alaşımı, II. N2 – CH4 gazları karışımı,
III. Propil alkol.
Yukarıdakilerden hangileri çözeltidir?
A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
I. Alaşımlar katı-katı çözeltidir.
II. Kapalı bir kapta bütün gaz karışımları homojen
olduğundan çözeltidir.
III. Propil alkol bir bileşiktir ve saf maddedir.
Cevap (B)
Yukarıdaki sıvılar aynı ortamda kaynamaktadırlar.
I. İkisinin de buhar basınçları birbirine eşittir.
II. Tuzlu suyun sıcaklığı yükselir.
III. Tuzlu suda özkütle artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
I. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir.
II.Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerden çözelti ısıtıldıkça sıcaklığı yükselir.
III.Tuzlu suda buharlaşma olacağından tuz oranı artacağın-dan öz kütle artar.
Cevap (E)
3. 1 litre suda bir miktar tuz çözünmek isteniyor;
I. Karıştırmak.
II. Suyu ısıtmak.
III. Tuzu toz haline getirmek.
işlemlerinden hangileri çözünen tuz miktarını artırır?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III
ÇÖZÜM:
I. Karıştırmak çözünme hızını artırır.
II.Isıtmada hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü artırır.
III.Maddeyi toz haline getirmek çözünme hızını artırır.
Cevap (B)
4. Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?
A)Kolonya B) 18 ayar altın bilezik C) Hava
D) Ayran E) Gazoz
ÇÖZÜM:
Ayran süspansiyon, diğerleri çözeltidir.
Cevap (D)
5. 1 litre suda 0,5 mol NaCl çözünürse suyun kaynama noktası 100°C�den 104°C�ye çıkıyor. 2 litre suda kaç gram Mg(NO3)2 çözünürse kaynama noktası 112 °C olur? (Mg= 24, N= 14, O= 16)
A)74 B) 148 C) 220 D) 296 E) 320
ÇÖZÜM:
NaCl(k)
0,5 mol 0,5 mol 0,5 mol
1 L suda 1 mol iyon 4°C artar
1 L suda x 12°C artar
x = 3 mol iyon
1 L suda 3 mol iyon
2 L suda 6 mol iyon olmalı
Mg(NO3)2 Mg+2 + 2
1 mol = 148 g 1 mol 2 mol
3 mol iyon
148 gramda 3 mol iyon
x 6 mol iyon
x = = 296 gram
Cevap (D)
6. Çözüneni katı olan doymamış sulu çözeltilere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğru olamaz?
A)Homojen karışımlardır.
B)Kaynama noktaları saf çözücüden yüksektir.
C)Donma noktaları saf çözücüden düşüktür.
D)Öz kütleleri saf çözücüden yüksektir.
E)Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
ÇÖZÜM:
Çözeltinin özkütlesi çözenin özkütlesi ile çözünenin özkütlesi arasında olmak zorundadır. Çözünenin özkütlesi çözücününkinden düşükse çözeltinin özkütlesi saf çözücüden düşüktür.
Çözünenin özkütlesi, saf çözücüden büyükse o zaman karışımın kütlesi çözücüden büyük olur.
Cevap (D)
7. I. Saf alkol,
II. Alkollü su çözeltisi,
III. Saf su,
Yukarıdaki maddelerin aynı sıcaklıktaki buhar basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır?
A)I > II > III B) I = II = III C) II > I > III
D) II > III > I E) III > II > I
ÇÖZÜM:
Sıvıların kaynama noktaları buhar basınçları ile ters orantılıdır.
Kaynama noktaları arasında; III > II > I
Buhar basınçları arasında; I > II > III
ilişkisi vardır.
Cevap (A)
8. I. 1 mol şeker ile hazırlanmış sulu çözelti,
II. 1 mol NaNO3 ile hazırlanmış sulu çözelti,
III. 1 mol Mg(NO3)2 ile hazırlanmış sulu çözelti
Yukarıdaki çözeltilerin eşit hacimlerinden alınarak aşağıdaki grafikler çizilmiştir. (t : Sabit )
Grafiklerinden hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
Bir çözeltide çözünen atom, iyon ya da molekül sayısı arttıkça çözeltinin kaynama noktası yükselir. Buhar basıncı ve donma noktası düşer. Şeker moleküler yapıdadır. İyonlarına ayrışmaz. NaNO3�ün 1 molünden 2 mol iyon oluşur. Mg(NO3)2 ise 1 molünden 3 mol iyon oluşur.
Cevap (E)
9. Grafikte sıcaklık zaman ilişkisi verilmiştir.
Buna göre bu grafik aşağıdakilerden
hangilerine ait olabilir?
I. Saf bir katının erimesine,
II.Saf bir sıvının kaynamasına,
III.Alkollü suyun damıtılmasına.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
Saf maddelerin hal değişim noktaları sabittir. Alkollü suyun damıtılmasında da sıcaklık alkolün kaynama noktasında sabit kalır.
Cevap (E)
10. Doymamış tuzlusu çözeltisi ağzı açık bir kapta sürekli kaynatılıyor. Kaynama süresince;
I. Sıcaklığı artar.
II. Buhar basıncı değişmez.
III. Çözeltinin kütlesi azalır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
Çözelti ısıtılınca su buharlaşacağından sıcaklığı artar, kaynama süresince buhar basıncı değişmez. Kütlesi azalır.
Cevap (E)
11. Saf suyun kaynama noktasını yükseltmek için;
I. Isıtıcıyı güçlendirmek.
II. Dış basınç yükseltilmeli.
III. Su içerisinde su da çözünen yabancı madde atılmalı
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) Yalnız III
ÇÖZÜM:
I. Isıtıcı gücünü değiştirmek ısınan maddenin kaynama noktasını değiştirmez. Kaynama süresini değiştirir.
II.Dış basınç artarsa sıvının kaynama noktası yükselir.
III.Suda çözünen yabancı madde arttıkça sıvının kaynama noktası artar.
Cevap (C)
12. Aynı ortamda bulunan saf X ve Y sıvılarından X�in buhar basıncı Y�den büyükse;
I. X�in kaynama noktası, Y�den küçüktür.
II.X�in molekülleri arasındaki çekim gücü, Y�ninkinden büyüktür.
III.Y�nin donma noktası, X�inkinden küçüktür.
yargılarından hangileri kesin doğrudur?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
ÇÖZÜM:
I. Kaynama noktası buhar basıncı ile ters orantılı oldu-ğundan X�in kaynama noktası Y�den küçüktür.
II.Sıvının molekülleri arasındaki çekim gücü artarsa kaynama noktası artar. II. bilgi yanlış
III.Sıvıların donma noktası için kesin bir şey söylenemez.
Cevap (A)
13. Doygun NaNO3 çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar su katılırsa;
I. Çözünürlük.
II. Elektrik iletkenliği
III. Çözeltinin buhar basıncı,
niceliklerinden hangileri değişmez?
A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
Çözünürlük madde miktarına bağlı olmadığından çözünürlük değişmez.
Cevap (A)
14. Katısıyla dengede bulunan KNO3 çözeltisi aynı ortamda biraz ısıtılıyor.
I. Kütlece % derişim.
II.Elektrik akımı iletkenliği
III.Katı KNO3 kütlesi,
niceliklerinden hangileri artar?
(Çözünme olayı endotermiktir.)
A)Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
I. KNO3�ın çözünürlüğü endotermik olduğun- dan daha çok KNO3 çözünür, derişim artar.
II.Sıcaklık artarsa iletkenliği artar.
III.Yeniden KNO3(k) çözüneceğinden katı KNO3�ın kütlesi azalır.
Cevap (E)
15. Doymamış tuz çözeltisine aynı sıcaklıkta sürekli tuz ekleniyor.
Grafiklerinden hangileri doğru çizilmiştir?
A)Yalnız I B) II ve III C) I ve III
D) I ve III E) I, II ve III
ÇÖZÜM:
I. Çözünürlük madde miktarına bağlı değildir.
II.Çözelti kütlesi doygunluğa ulaşıncaya kadar artar.
III.Çözelti doygunluğa erişinceye kadar kaynama noktası artar. Sonra sabite yaklaşır.
Cevap (B)
16. Suda çözünen N2 gazının derişimi hangi durumda en yüksektir?
A)Yüksek basınç, düşük sıcaklık
B)Yüksek basınç, yüksek sıcaklık
C)Düşük basınç, düşük sıcaklık
D)Düşük basınç, yüksek sıcaklık
E)Normal basınç, yüksek sıcaklık
ÇÖZÜM:
Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters, basınçla doğru orantılıdır.
Cevap (A)
17. Aynı ortamda bulunan tuzlu su, şekerli su ve arı su için;
I. Donmaya başlama sıcaklıkları aynıdır.
II.Kaynama süresince sıcaklıkları eşit olur.
III.Kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
(ÖSS-90)
ÇÖZÜM:
Yalnızca kaynama süresince buhar basınçları eşit olur.
Cevap (B)
alıntıdır.
kentli isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
kentli Nickli üyemize 3 üyemiz teşekkür etmiştir:
acemi (12-23-2012), Admin (05-03-2012), elif (01-13-2013)
Alt 05-03-2012, 12:09 AM   #2 (permalink)
Admin
 
Admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 8.357
Teşekkür: 211
407 Mesajına 831 teşekkür edildi.
Standart

__________________

Konu CeMrE tarafından (10-02-2014 Saat 07:41 AM ) değiştirilmiştir.
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 12-22-2012, 05:35 PM   #3 (permalink)
Moderatör
 
zara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 4.440
Teşekkür: 174
289 Mesajına 1.037 teşekkür edildi.
Standart


Konu CeMrE tarafından (10-02-2014 Saat 07:41 AM ) değiştirilmiştir.
zara isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 12-23-2012, 09:09 AM   #4 (permalink)
Üye
 
acemi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 1.319
Teşekkür: 97
83 Mesajına 247 teşekkür edildi.
Standart


Konu CeMrE tarafından (10-02-2014 Saat 07:42 AM ) değiştirilmiştir.
acemi isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-11-2013, 06:56 PM   #5 (permalink)
Üye
 
palyaço - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2009
Mesajlar: 294
Teşekkür: 9
19 Mesajına 63 teşekkür edildi.
Standart


Konu bera tarafından (05-13-2013 Saat 09:00 PM ) değiştirilmiştir.
palyaço isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-13-2013, 06:29 PM   #6 (permalink)
Süper Moderatör
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 19.320
Teşekkür: 162
1.234 Mesajına 3.075 teşekkür edildi.
Standart

Atom ve Yapısı Soru Çözümü

Konu bera tarafından (05-13-2013 Saat 08:59 PM ) değiştirilmiştir.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-13-2013, 08:58 PM   #7 (permalink)
Süper Moderatör
 
bera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 14.305
Teşekkür: 661
946 Mesajına 3.218 teşekkür edildi.
Standart

bera isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-21-2013, 08:13 PM   #8 (permalink)
Admin
 
Admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 8.357
Teşekkür: 211
407 Mesajına 831 teşekkür edildi.
Standart

__________________

Konu CeMrE tarafından (10-02-2014 Saat 07:43 AM ) değiştirilmiştir.
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04-24-2014, 08:06 PM   #9 (permalink)
Üye
 
pervin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2009
Mesajlar: 5.079
Teşekkür: 80
105 Mesajına 175 teşekkür edildi.
Standart

emeğinize sağlık.
pervin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-02-2014, 07:40 AM   #10 (permalink)
Süper Moderatör
 
CeMrE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 3.425
Teşekkür: 339
191 Mesajına 414 teşekkür edildi.
Standart

CeMrE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
10. sınıf kimya çözümlü sorular, 10. sınıf kimya çözümlü testler, cozumlu, kimya, sinif, sorular, testler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.bestoffrm.com/141242-10-sinif-kimya-cozumlu-sorular10-sinif-kimya-cozumlu-testler.html
Konuyu Başlatan For Type Tarih
Yandex This thread Refback 12-09-2013 09:04 PM
10. sınıf kimya soruları— Yandex: 4milyon sonuç bulundu This thread Refback 02-24-2013 07:57 PM
10. sınıf kimya çözümlü sorular— Yandex: 2milyon sonuç bulundu This thread Refback 11-05-2012 08:19 PM


WEZ Format +3. Şuan Saat: 01:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.

bestoffrm | aşk flashları | sitemap | tags
Resimli Şiirler Şairler Müzik Yemek Tarifleri Moda Örgü Modelleri Dantel Modelleri Şifalı Bitkiler İslami Konular Dil An Coğrafya Fizik Roman Özetleri Aşk Duaları Dilek Duaları Define İşaretleri Cilt ve Güzellik Sosyal Dil Anlatım Edebiyat Aşk flashları Domain Telif Hakkı Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz. Sorumluluk İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Bestoffrm.com sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Bestoffrm.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır. Sitemizde yayınlanan sağlıkla ilgili konular sadece bilgilendirme amaçlı olup tedavi için Lütfen Doktorunuza başvurunuz.