Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik
 
"Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca"
Geri git   Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik >
»»-(¯`v´¯)-» Kültür ve Eğitim »»-(¯`v´¯)-» > Nedir?,Anlamı Nedir? > Anlamı nedir? > V=Z
Connect with Facebook

Cevapla
 
LinkBack (12) Seçenekler Stil
Alt 03-07-2011, 08:18 AM   11 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
Admin
 
@izci@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 24.612
Teşekkür: 522
2.045 Mesajına 4.872 teşekkür edildi.
Standart zilliyetli ne demek, zilliyet ne demek, zilyetlik nedir, zilliyet nedir, zilliyet ne

İyesi kendisi olsun, olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, eldeci.
__________________

ALLAH'ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
konuşmamızı sanat ve
marifete dönüştür,

ALLAH'ım!

Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme.

@izci@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
@izci@ Nickli üyemize 3 üyemiz teşekkür etmiştir:
AyLa (05-12-2013), emre35 (10-20-2014), nursel (11-24-2012)
Alt 03-07-2011, 08:18 AM   #2 (permalink)
Admin
 
@izci@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 24.612
Teşekkür: 522
2.045 Mesajına 4.872 teşekkür edildi.
Standart

8. Hukuk Dairesi 2008/901 E.N , 2008/2392 K.N.

İlgili Kavramlar

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ
İYİNİYETLİ ZİLYET

Özet
Malİkİn tapu kütüğünden kİm olduğunun anlaşIlamamasI halİnİn, tapu malİkİnİn ölmüş olmasI halİnden ayrI dava sebebİ olarak değerlendİrİldİğİnden, kesİn hüküm oluşturmaz.

Dosyadakİ veraset belgesİne göre tapu malİkİ ölmüş, davalIlar mİrasçI kalmIştIr. DavacIlar murİsİ, beledİyenİn tahsİs ettİğİ yIldan berİ kendİsİnİn, ölümünden sonra da mİrasçIlarI davacIlarIn, tapu İntİkal tarİhİne kadar yİrmİ yIldan fazla malİk sIfatIyla, davasIz ve aralIksIz zİlyet olduklarIna, zİlyetlİk şartlarI arasInda İyİnİyetİn aranmamasIna, tahsİsİ yapan beledİyenİn o tarİhte malİk olmamasInIn davacIlarIn mülkİyetİ kazanmalarIna engel teşkİl etmemesİne göre davanIn kabulü gerekİr.


İçtihat Metni

Hava ve müşterekleri ile H.İbrahim ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının reddine dair (İzmir Dördüncü Aslîye Hukuk Hakimliği)'nden verilen 11.12.2007 gün ve 440/452 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmiştir. Temyiz isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacılar Hava ve arkadaşları vekili, 50125 ada 25 parselin Buca Belediyesi tarafından 1973 yılında müvekkillerinin murisi Osman'a tahsis edildiğini, o tarihten beri önce murisleri sonra davacıların ev yapıp zilyet olduklarını, tapu maliki Hüsnü kızı Pembe'nin 1948 yılında öldüğünü, mirasçılarına intikal gördüğü tarihe kadar TMK'nın 713/2. maddesindeki kazanma şartlarının gerçekleştiğini ileri sürerek tapu kaydının iptaliyle müvekkilleri adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar H.İbrahim ve H.Hüsnü vekili, taşınmazın davalıların tapulu malı olduğunu, malik olmayan belediyenin yaptığı tahsisin geçersiz olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, tapu maliki olmayan belediyenin tahsisinin geçersiz olduğu, tapu maliki Hüsnü kızı Pembe'nin bilinen kişi olduğu gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Öncesi 3716 m2 yüzölçüme sahip 606 ada 8 parsel olan dava konusu taşınmaz, 19.04.1961 tarihinde kadastro yoluyla müşterek mülkiyet esasına göre 1/5'er oranda Hüsnü kızı Pembe ve dava dışı müşterekleri adına tescil edilmiş, 03.09.1992 tarihinde imar uygulaması ile 158 m2 olarak 50125 ada 25 parsel numarasıyla tamamı Hüsnü kızı Pembe adına tescil edilmiş, 19.10.2006 tarihinde mirasçıları olan davalılara intikal etmiştir. Dava TMK'nın 713/2. maddedeki ölüm nedenine dayalı iptal ve tescile ilişkindir.

Davalı tarafın dayanak İzmir Onikinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1998/1039 esas 2002/838 karar sayılı kesinleşmiş feragat nedeniyle ret hükmünde TMK'nın 713/2. maddesinde düzenlenen "...malikin tapu kütüğünden anlaşılamaması..." sebebine dayanıldığı halde görülmekte olan davada aynı kanun maddesinde düzenlenen "...tapu malikinin yirmi yıl önce ölmüş..." olması nedenine dayanılmıştır. HUMK'nın 237. maddesi uyarınca kesin hüküm oluşması için her iki davanın taraf, konu ve sebebinin aynı olması gerekir. Söz konusu kesinleşmiş hüküm ile görülmekte olan dava arasında sebep birliği bulunmadığından, başka anlatımla, Dairemizin yerleşmiş ve devam eden uygulamalarına göre malikin tapu kütüğünden kim olduğunun anlaşılamaması halinin, tapu malikinin ölmüş olması halinden ayrı dava sebebi olarak değerlendirildiğinden kesin hüküm oluşturmaz.

Tapu maliki Hüsnü kızı Pembe, dosya arasında bulunan veraset belgesine göre 24.09.1948 tarihinde ölmüş, eldeki davanın davalılarını mirasçı olarak bırakmıştır. Davacı şahitlerinin, belediyenin tahsis ettiği 1972-1973 yılında muris Osman'ın hemen ev yapıp, o zamandan beri önce kendisinin ölümü ile mirasçıları davacıların, tapu intikal tarihi olan 19.10.2006 tarihine kadar yirmi yıldan fazla malik sıfatıyla davasız ve aralıksız zilyet ve tasarruflarında olduklarını açıklamalarına, TMK'nın 713/2. maddesinde belirtilen zilyetlik şartları arasında iyiniyetin aranmamasına, 1970'li yıllarda tahsisi yapan Buca Belediyesi'nin o tarihte malik olmamasının davacıların TMK'nın 713/2. maddesi uyarınca mülkiyeti kazanmalarına engel teşkil etmemesine göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken değişik gerekçelerle reddine karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle, davacılar vekilinin yerinde görülen temyiz itirazlarının kabulüyle usul ve kanuna uygun olmayan yerel mahkeme hükmünün HUMK'nın 428. maddesi uyarınca (BOZULMASINA) ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 29.04.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
alıntı.
__________________

ALLAH'ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
konuşmamızı sanat ve
marifete dönüştür,

ALLAH'ım!

Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme.

@izci@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
@izci@ Nickli üyemize 3 üyemiz teşekkür etmiştir:
AyLa (05-12-2013), emre35 (10-20-2014), nursel (11-24-2012)
Alt 03-29-2011, 10:38 AM   #3 (permalink)
Süper Moderatör
 
bera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 14.305
Teşekkür: 661
946 Mesajına 3.218 teşekkür edildi.
Standart

paylaşım için teşekkürler.
bera isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06-07-2012, 09:39 PM   #4 (permalink)
Admin
 
@izci@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 24.612
Teşekkür: 522
2.045 Mesajına 4.872 teşekkür edildi.
Standart

yorum için teşekkür ederim.
__________________

ALLAH'ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
konuşmamızı sanat ve
marifete dönüştür,

ALLAH'ım!

Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme.

@izci@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-28-2012, 06:48 PM   #5 (permalink)
giz
Moderatör
 
giz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Mesajlar: 1.587
Teşekkür: 120
107 Mesajına 427 teşekkür edildi.
Standart

paylaşım için teşekkür ederim.
giz isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 09-30-2012, 09:44 PM   #6 (permalink)
Üye
 
arıkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 1.756
Teşekkür: 84
152 Mesajına 442 teşekkür edildi.
Standart

paylaşım için teşekkür ederim.
arıkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-19-2012, 09:54 PM   #7 (permalink)
Admin
 
@izci@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 24.612
Teşekkür: 522
2.045 Mesajına 4.872 teşekkür edildi.
Standart

yorumlar için teşekkür ederim.
__________________

ALLAH'ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
konuşmamızı sanat ve
marifete dönüştür,

ALLAH'ım!

Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme.

@izci@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
@izci@ Nickli üyemize 3 üyemiz teşekkür etmiştir:
bowkno (10-20-2012), oshayl (10-20-2012), sslong (10-20-2012)
Alt 11-24-2012, 08:16 PM   #8 (permalink)
Üye
 
nursel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 241
Teşekkür: 26
35 Mesajına 152 teşekkür edildi.
Standart

bir malın sahibi,yada elinde tutan kişi.
paylaşım için teşekkürler.
nursel isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 12-20-2012, 11:10 PM   #9 (permalink)
Süper Moderatör
 
CeMrE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 3.425
Teşekkür: 339
191 Mesajına 414 teşekkür edildi.
Standart

zilliyeti öğrenmiş olduk teşekkürler.
CeMrE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 01-03-2013, 07:14 AM   #10 (permalink)
Moderatör
 
berke23 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Mesajlar: 3.717
Teşekkür: 72
197 Mesajına 564 teşekkür edildi.
Standart

emeğinize sağlık.
berke23 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
arsada zilliyet ne demek, demek, nedir, zilkiyet ne demek, zilliyet, zilliyet arsa ne demek, zilliyet ne, zilliyet ne demek, zilliyet ne demektir, zilliyet nedemek, zilliyet nedir, zilliyet nedir arsa, zilliyet nedir egitim, zilliyet nedir egitim seti, zilliyet nedir egitim setleri, zilliyet nedir egitim videolari, zilliyet nedir egitim videosu izle, zilliyet nedir kpss, zilliyet nedir kpss egitim seti, zilliyet nedir kpss konu anlatimli videolar, zilliyet nedir kpss konulari, zilliyet nedir kpss video anlatimlari, zilliyet nedir lgs, zilliyet nedir lgs egitim seti, zilliyet nedir lgs konu anlatimli videolar, zilliyet nedir lgs konulari, zilliyet nedir lgs video anlatimlari, zilliyet nedir oss, zilliyet nedir sinav sorulari, zilliyet nedir sinavlari, zilliyet nedir yayinlari, zilliyet nedir ygs, zilliyet nedir ygs egitim setiygs konu anlatimli videolar, zilliyet nedir ygs konulari, zilliyet nedir ygs video anlatimlari, zilliyetli, zilliyetli arsa, zilliyetli arsa ne demek, zilliyetli ne demek, zilliyetli nedemek, zilliyetli nedir, zilliyyet ne demek, zilyet, zilyet kelime anlami nedir, zilyet ne demek, zilyet ne demektir, zilyet nedir, zilyetli ne demek, zilyetlik, zilyetlik nedir

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.bestoffrm.com/148082-zilliyetli-ne-demek-zilliyet-ne-demek-zilyetlik-nedir-zilliyet-nedir-zilliyet-ne.html
Konuyu Başlatan For Type Tarih
Yandex This thread Refback 07-12-2014 01:49 PM
Yandex This thread Refback 07-12-2014 01:42 PM
Yandex This thread Refback 07-11-2014 09:41 PM
Yandex This thread Refback 05-28-2014 11:27 AM
Yandex This thread Refback 05-27-2014 03:03 AM
Yandex This thread Refback 05-25-2014 05:31 PM
Yandex This thread Refback 05-19-2014 12:55 AM
Yandex This thread Refback 08-24-2013 01:05 AM
Yandex This thread Refback 07-08-2013 02:10 AM
zilliyet anlamı nedir— Yandex: 959bin sonuç bulundu This thread Refback 02-22-2013 11:05 PM
Yandex This thread Refback 02-04-2013 03:19 PM
zilliyet tapu — Yandex: 23 bin sonuç bulundu This thread Refback 10-25-2012 07:58 PM


WEZ Format +3. Şuan Saat: 05:20 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.

bestoffrm | aşk flashları | sitemap | tags
Resimli Şiirler Şairler Müzik Yemek Tarifleri Moda Örgü Modelleri Dantel Modelleri Şifalı Bitkiler İslami Konular Dil An Coğrafya Fizik Roman Özetleri Aşk Duaları Dilek Duaları Define İşaretleri Cilt ve Güzellik Sosyal Dil Anlatım Edebiyat Aşk flashları Domain Telif Hakkı Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz. Sorumluluk İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Bestoffrm.com sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Bestoffrm.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır. Sitemizde yayınlanan sağlıkla ilgili konular sadece bilgilendirme amaçlı olup tedavi için Lütfen Doktorunuza başvurunuz.