Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik
 
"Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca"
Geri git   Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik >
»»-(¯`v´¯)-» Kültür ve Eğitim »»-(¯`v´¯)-» > Zümre Toplantı Tutanakları
Connect with Facebook

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 01-11-2012, 07:43 PM   #1 (permalink)
Üye
 
aaa2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Nov 2010
Mesajlar: 2.206
Teşekkür: 44
122 Mesajına 332 teşekkür edildi.
Standart Fen bilgisi dersi zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır

FEN BİLGİSİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

KARAR NO : 1
KARAR TARİHİ : 08.09.2000
KATILANLAR : Mehmet CAN – Tahir Barış ÜNLÜ

2000 – 2001 Öğretim yılı Keçikalesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Dersi öğretmenleri 08/09/2000 tarihinde saat 15.30’de Zümre Başkanı Mehmet CAN başkanlığında toplandı.

GÜNDEM

 • Önceki yılda alınan zümre kararlarının değerlendirilmesi.Eksiklerin görülüp giderilmesi kararlarının alınması.
 • Mevzuatın okunup incelenmesi.
 • Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretilip benimsetilmesi için karar alınması.
 • Derslerin işlenişi ve laboratuar çalışmaları.
 • Yıllık plan ve günlük planların yapılması ile ilgili görüş ve kararların verilmesi.
 • Değerlendirme ile ilgili kararlar.
 • Laboratuarla ilgili ;
a) Araç-gereç kullanımı
b) Laboratuarın temizliği,tertip ve düzeni
 • Günlük planların,deney raporlarının yapılmasında dikkatedilecek hususlar.
 • Başarısızlığın giderilmesi,başarı derecesinin yükseltilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.
 • Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİ

 • Bir önceki yılda alınan zümre kararlarının uygulandığı görülmüş olup,yeni yılda da alınan kararların titizlikle uygulanacağı karar altına alınmıştır.Zümre başkanı kararlarla ilgili değişiklik ve gelişmeleri ele alarak diğer maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
 • Fen Bilgisi ile ilgili müfredat programının bulunduğu tebliğler dergileri incelenerek müfredat hakkında geniş bilgi edinildi.Yıllık planlarla karşılaştırarak planların düzenli ve planlı bir şekilde yapılması karar altına alındı.Zümre Başkanı test imtihanının öğrencilere faydalı olacağını hatırlatarak karar olarak test imtihanı yapılması sağlanacaktır.Bu hususta 1923 sayılı Tebliğler Dergisi incelenerek uygun bir şekilde yapılabilmesi kararına varılmıştır. Derslerin işlenişi ve takibiyle ilgili Tebliğler Dergisi incelenip ders metodları hakkındaki bilgiler fotokopi olarak öğretmenlerde bulunmasının gerekliliği ifade edildi. Yıllık dönem ödevlerinin verilmesiyle ilgili 2300 sayılı Tebliğler Dergisinde 1989 / 1 sayılı genelgede ve 2348 sayılı Tebliğler Dergisine ek sayılı Tebliğler Dergisinden geniş bilgi edinilmesi sağlandı. Ilköğretim kurumları için Fen Bilgisi müfredat programı yıllık planlara uygulanması kararlaştırılmıştır. 1739 sayılı M. Eğitim Temel Kanunları okunarak incelenmiş , önemli maddeler fotokopi yapılarak öğretmenlerde bulunması karar altına alınmıştır. Eğitici kol çalışmaları , rehberlik görevleri ve okul ile ilgili idari yönetmelik okundu . Bu yönetmeliklerin öğretmenlerde fotokopi olarak bulunulması kararlaştırılmıştır.
 • Atatürk llke ve inkılaplarının önem arz ettiğinden iyi öğretilmesi gerekliliği zümre öğretmenleri tarafından kararlaştırılmış , 2104 ve 2433 sayılı Tebliğler Dergisi okundu. Bunun ışığında Atatürk’ün bilime verdiği önem ve bu husustaki bilimsel düşüncesi önemli günlerde ağırlıklı olmak üzere bazı veciz sözleri yeri geldikçe öğrencilere uygun , akıllı ve ilmi olarak verilmesi kararlaştırılmıştır.
 • Zümre Başkanı bu maddede planın uygulanması konuların devamlılık arz etmesi ,bir önceki derste verilmiş ödevin kontrol edilmesi ,öğretmenin derse geniş,en uygun şekilde ders süresini yaymalı,iyi hazırlanmalı ve buna göre metotlar geliştirilmesi gerekliliği kararlaştırılmıştır.Öğretmenler dersi konferans gibi değil,öğrencinin dikkatini çekecek şekilde anlatmalıdır.Gerektiğinde öğrenciye sorular sorarak sürekli öğrenciyi canlı tutmalıdır.Laboratuar çalışmaları yapılacak deneyler yıllık planlara yazılarak,raporların hazırlanıp okul müdürüne teslim edilmesine karar verildi.
 • Okulun açık olduğu 36 haftaya ders sayıları ölçülü bir şekilde,kolların ağırlığına göre bölüştürülmesi kararlaştırılmıştır.Müfredatın amaçlara uygun olarak işlenmesi,konuya uygun olarak yıllık plana yazılması karar altına alınmıştır.Yöntem ve teknikler (Anlatma,soru-cevap,gözlem,deney,inceleme,tümdengelim...),araç-gereçler diğer öğretmenlerle ilgili hususlar konunun mahiyetine göre uygun şekilde yazılması ayrıca ödevlerin verileceği ve toplanacağı haftalar ile yazılı yoklamaların da uygun şekilde yıllık plana geçirilmesi kararlaştırılmıştır.Atatürk ile ilgili konular ve yazılı yoklama zamanlarında aksaklıklar olmayacak şekilde plana yerleştirilmelidir.Eğer yıl içinde aksaklıklar görülürse planın düşünceler kısmına not olarak yazılmalıdır.
 • Fen Bilgisi Dersinde 1. ve 2. yazılılar yazılı yoklama şeklinde 3. yazılının ise test şeklinde olacağına karar verildi.Yazılı imtihanlarda soruların kısa cevaplı,çok sorulu ve basitten zora doğru olması gerektiği Zümre Başkanı tarafından gündeme getirilip şu şekilde ifade edilmiştir.İlk iki soru herkesin yapabileceği,4 soru orta olan öğrencilerin, 2 soru daha zor,2’sinin inisiyatife bağlı olarak soru sayısının bu oranlara göre azaltılabileceği ve kolay soruların 3 soru da olabileceği karar altına alınmıştır.Not baremi öğrencilere bildirilmeli ve cevap anahtarı öğrencilere uygun şekilde gösterilmelidir.Sözlü not verilirken öğrencinin sorulan sorulara cevabı % 50 olarak verilmesi,% 50’nin ise derse devamı,günlük ödevleri,dersteki dikkati,soru sorması, ortak sorulardaki başarısı,kitap,defter,araç-gereç getirmesi,ders dışı etkinlikleri,sosyal ve kültürel,sportif başarısı olarak verilmesi kararlaştırılmıştır.Yıllık ödevleri değerlendirirken aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.
Tertip-düzen : 30 puan
Konuyu araştırma: 30 puan
Konuya yaklaşımı: 30 puan
Kaynak seçimi : 10 puan olarak kararlaştırılmıştır.
Ödev konuları liste olarak Ek’te verilmiştir.
7. Her öğretmen öncelikle araçların kullanımında titizlik göstermelidir.Kırılan ve zayii olan araçlara rapor tutarak demirbaştan düşürülmesi sağlanmalıdır.Dersten önce araç ve gereçler hazırlanarak zaman kaybı önlenmeli ve deney sonrası araçlar temizlenerek yerine konmalıdır. Deneyle ilgili rapor mutlaka hazırlanmalıdır.Kullanılan araçlar raporda belirtilmelidir.Sonuç mutlaka yazılmalıdır.Müfredattaki deneylerin mümkün olanların yapılması kararlaştırılmıştır.
8. Günlük plan başarının teminatı olup öğretmene en gerekli araç olarak görülmeli,buna bağlı olarak Zümre Başkanı araç ve gereçlerinde tamamını günlük planda belirterek hazırlanması ve değerlendirmenin buna göre olması gerektiğini belirtti.Deney raporlarının da örnek plana uygun olarak yapılarak yazılması ve aylık olarak ilgili idareciye onaylattırılması kararlaştırılmıştır.
9. Zümre başkanı başarısızlığın fiziki ve psikolojik sebeplerden meydana geldiğini bunların giderilebilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması ve uygulanması gerektiği kararlaştırılmıştır.Öğrencilerin devamsızlıklarının fazla olması ve bunun giderilmesi için velilerle işbirliği içinde olması kararlaştırılmıştır.Başarıyı arttırmak için çocuğun psikolojik rahatsızlıklarının neler olduğunun öğrenilerek konuya şefkatli bir şekilde yaklaşıp,tespitini yaparak çözüm yolu bulunması her öğretmenin görevidir.Bu düşünce ile kararlar alınmıştır.
10. Zümre Başkanı Mehmet CAN bu öğretim yılının daha başarılı,verimli,huzurlu,sağlıklı ve selamet içerisinde geçmesi dileğiyle toplantıyı bitirmiştir.

ZÜMRE BAŞKANI OKUL MÜDÜRÜMehmet CAN T.Barış ÜNLÜ Abdulkadir KÜÇÜK
Fen Bilgisi Öğretmeni Fen Bilgisi Öğretmeni Okul Müdür V.


2000-2001 ÖĞRETİM YILI KEÇİKALESİ CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU FEN BİLGİSİ YILLIK ÖDEV KONULARI

ORTA 1 :

 • Hücre yapısı,kısımları ve Bitki hücresi ile Hayvan hücresi arasındaki farkların araştırılması?
 • Fotosentez ve Solunum olaylarının araştırılıp,bunların karşılaştırılması?
 • Çiçekli bitkileri,kısımlarını ve görevlerini açıklayınız?
 • Hareket ve hareket çeşitlerini açıklayınız?
 • Kuvveti,etkilerini ve kuvvetlerin bileşkesini açıklayınız?
 • Yansıma kanunlarını,düz aynada yansıma ve görüntü oluşumunu şekil çizerek açıklayınız?
 • Küresel aynalarda yansıma ve görüntü oluşumunu şekil çizerek açıklayınız?
 • Kırılma olayını ve Merceklerde görüntü oluşumunu şekil çizerek açıklayınız?

ORTA 2 :
 • Duyu organlarını araştırınız?
 • Sinir sistemini açıklayınız?
 • Omurgasız hayvanları açıklayınız?
 • Beslenme ve yaşama şekillerine canlıları gruplandırıp bunları açıklayınız?
 • Isı ve sıcaklık hakkında bilgi toplayınız?
 • Katı ,sıvı ve gazların basıncı hakkında bilgi toplayınız?
 • Pascal ve Arşimedes prensipleri hakkında bilgi toplayınız?
 • Mıknatıslanma olaylarını açıklayınız?

ORTA 3 :
 • Atomlar arası bağları açıklayınız?
 • Asitler,Bazlar ve tuzları açıklayınız?
 • Radyoaktifliği açıklayınız?
 • İş,Güç ve Enerji hakkında bilgi toplayıp örnek problem çözümleriyle birlikte yapılması?
 • Newton’un Hareket Kanunları hakkında bilgi toplayınız?
 • Basit Makineleri açıklayınız?
 • Hücre yapısı ve hücre bölünmesini açıklayınız?
 • Yerkürenin yapısını ve oluşumunu açıklayınız?

Ersin YILDOĞAN Hasan BOZKURT
Fen Bil.Öğrt. Okul Müdür V.

aaa2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10-30-2014, 09:12 PM   #2 (permalink)
Süper Moderatör
 
bera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 14.305
Teşekkür: 661
946 Mesajına 3.218 teşekkür edildi.
Standart

paylaşım için teşekkür ederim.
__________________
لاتجعل صلاتك تتبع حياتك بل اجعل حياتك تتبع صلاتك
Namazı Hayatına Değil, Hayatını Namaza Uydur..
bera isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
bilgisi, dersi, fen, ogretmenleri, toplanti, tutanagidir, zumre

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 01:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.

bestoffrm | aşk flashları | sitemap | tags
Resimli Şiirler Şairler Müzik Yemek Tarifleri Moda Örgü Modelleri Dantel Modelleri Şifalı Bitkiler İslami Konular Dil An Coğrafya Fizik Roman Özetleri Aşk Duaları Dilek Duaları Define İşaretleri Cilt ve Güzellik Sosyal Dil Anlatım Edebiyat Aşk flashları Domain Telif Hakkı Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz. Sorumluluk İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Bestoffrm.com sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Bestoffrm.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır. Sitemizde yayınlanan sağlıkla ilgili konular sadece bilgilendirme amaçlı olup tedavi için Lütfen Doktorunuza başvurunuz.