Bestoffrm|Aşk Flashlari|Yazili Sorulari|Büyüler|Sifali Bitkiler|
 
"Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir." Brigitte
Geri git   Bestoffrm|Aşk Flashlari|Yazili Sorulari|Büyüler|Sifali Bitkiler| >
»»-(¯`v´¯)-» Kültür ve Eğitim »»-(¯`v´¯)-» > Edebiyat > Lise Edebiyat > 11.Sınıf Edebiyat
Connect with Facebook


Mehmet Fuat Köprülü kimdir,edebi kişiliği,eserleri

11.Sınıf Edebiyat


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 01.10.2009, 16:55   #1 (permalink)
Üye
 
VisitanT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Sep 2009
Üye No: 8771
Mesajlar: 1.012
Konular: 1011
Teşekkür: 0
58 Mesajına 129 teşekkür edildi.
Standart Mehmet Fuat Köprülü kimdir,edebi kişiliği,eserleri


Mehmet Fuat Köprülü
1890-1966 4 Aralık 1890'da İstanbul'da doğdu. IV. Sultan Mehmet'e Sadrazamlık eden Köprülü Mehmet Paşa soyundan gelmektedir.
Ayasofya Rüştiyesini ve Mercan İdadisini pekiyi derece ile bitirdikten sonra, 1907-1910 yılları arasında Mekteb-i Hukuka devam etti. 1908'de yayın hayatına atıldı.
1910-1913 yılları arasında Mercan, Kabataş Liselerinde vekaleten edebiyat, 5 Ekim 1912'de İstanbul Sultanîsi'nde "Lisan-ı Osmanî muallimliği", 23 Ekim 1913'te "Edebiyat-ı Türkiye" öğretmenliği ve Galatasaray Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 20 Aralık 1913'te İstanbul Dârül- Fünunu Türk Edebiyatı Müderrisliğine tayin edildi.
1924'te İlâhiyat Fakültesinde Din Tarihi; 1923-1929 yılları arasında ve 1935'ten sonra da bir süre İstanbul'da Mülkiye Mektebinde ve Ankara'da Siyasal Bilgiler Okulunda Siyasî Tarih, Türk Müesseseleri Tarihi, Türkiye Tarihi; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Orta Zaman Türk Tarihi kürsülerinde ders verdi. 1926-1929 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisinde Medeniyet Tarihi dersleri verdi. 1923'te İstanbul Darül-Fünunu Edebiyat Fakültesi Reisliğine, 1934'te dekanlığa seçildi. 1924'te Maarif Vekaletinin Müsteşarı olarak sekiz ay çalıştıktan sonra istifa etti. Aynı yıl programını kendisinin hazırladığı Türkiyat Enstitüsünü kurdu ve bu enstitünün müdürlüğünü yaptı. 1927'de Tarih Encümeni Reisliğine getirildi.
31 Mayıs 1935'te yapılan Genel Seçimlerde Kars Milletvekili oldu. 1943'e kadar hem Milletvekilliğine, hem de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki görevlerine devam etti.. Siyasî yayınlarından dolayı CHP'den ihraç edildi. 7 Ocak 1946'da Celal BAYAR, Adnan MENDERES ve Refik KORALTAN ile birlikte Demokrat Partiyi kurdu. Aynı yıl Demokrat Partiden İstanbul Milletvekili seçildi. IX Dönemde yine İstanbul Milletvekili seçilerek, 22 Mayıs 1950'den 15 Nisan 1955'e kadar I, II ve III. MENDERES Hükümetlerinde Dışişleri Bakanı, 15 Nisan 1955'te Devlet Bakanı, 29 Temmuz'da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 15 Eylül - 9 Aralık tarihleri arasında da vekaleten Milli Savunma Bakanı olarak görevlendirildi. 5 Temmuz 1957'de Demokrat Partiden resmen istifa ederek aynı yıl Hürriyet Partisine girdi. 6-7 Eylül hadiselerinde suçlu görüldüğü zannıyla tutuklandı ve Yassıada'ya sevk edildi. 1961 Ocak ayı başında serbest bırakıldı. 18 Aralık 1961'de Hür Demokrat Partiyi kurdu. 1965'te siyasî hayattan çekildi. 28 Haziran 1966'da İstanbul'da Baltalimanı Hastanesinde vefat etti.


VisitanT isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
REKLAM
Alt 27.03.2011, 21:56   #2 (permalink)
Admin
 
@izci@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Adıyaman Şubesi
Üyelik tarihi: Jul 2008
Üye No: 2
Mesajlar: 25.049
Konular: 11509
Teşekkür: 551
2.219 Mesajına 5.157 teşekkür edildi.
Standart


Hayatı


1890 da, İstanbul'da doğdu. Babası, mahkeme baş-kâtiblerinden, Faiz Bey'dir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da bitirdi ve Mekteb-i Hukuk'a girdi. Bir yandan da, edebiyatla uğraşıyordu. Bir müddet sonra Hukuk'u terk ederek kendisini tamâmıyle edebî çalışmalara verdi. Batı'nın fikir ve edebiyat hayâtı hakkındaki yazıları bilhassa dikkati çekiyordu. 1909 da, Fecr-i Âtî topluluğuna girdi. Bu sıralarda, Servet-i Fünûn dergisinde, şiirleri ile birlikte, günün edebî meselelerine âid yazıları da çıkıyor; münâkaşalara katılıyordu. 1910 dan itibaren, üç yıl müddetle, İstanbul'daki muhtelif liselerde edebiyât öğretmenliği yaptı. Bu müddet zarfında, Batı'nın bâzı fikir ve edebiyat temsilcileri hakkındaki yazılarını bir araya topla*****, Hayât-ı Fikriyye (1912) ismi ile bastırdı. 1913'te, İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) Türk Edebiyatı müderrisliğine (profesörlüğüne) tâyîn edildi. Bundan sonraki çalışmalarını, gittikçe artan bir yoğunlukla, ilmî sahada topladı. Türk edebiyatını henüz geri bir zihniyetle ve çok basît bir mâhiyette olarak yapılan incelemelerin konusu olmaktan çıkarıp, onun tamâmıyle modern ve ilmî metodlarla incelenmesini sağlamak için giriştiği mücâdele güç, fakat başarılı oldu. Türk edebiyatının ne şekilde incelenmesi gerektiği hususundaki düşüncelerini Türk Edebiyatı Târihinde Usûl (1913, Bilgi Mecmuası) isimli etüdünde etraflı olarak îzâh etti. Böylece, bir yandan, edebiyatımızın İlmî bir şekilde incelenmesi için yürünmesi gereken yolu çizerken; bir yandan da, kendi çalışmaları ile bu yolu açmağa ve genişletmeğe başladı. Yukarıdaki incelemesini, 1915 te çıkarmağa başladığı Millî Tetabbu'lar Mecmûası'nda, Türk Edebiyatının Menşei ve Türk Edebiyatında Âşık Tarzının Menşe’ ve Tekâmülü Hakkında Bir Tecrübe adlı incelemeleri tâkîb etti. Aynı yıl Şehâbeddîn Süleyman'la beraber, muhtelif sanat ve edebiyat meselelerini inceleyen Ma'lûmât-ı Edebiyye isimli bir eser daha çıkardı. 1916 yılında, yine Şehâbeddîn Süleyman'la beraber, sultanîler (liseler) için kaleme aldıkları Yeni Osmanlı Târîh-i Edebiyyât isimli ve menşelerden Nevşehirli İbrahim Paşa'nın sedâretine kadarki devri ihtiva eden eser, edebiyat târihimizin ilmî metodla incelenmesi hususundaki ilk adımı teşkîl eder. Bu arada, türlü gazete ve dergilerde fikrî, târihî ve edebî meselelere âid olarak, birçok makaleleri de çıkmakta idi. 1918’de, Nasreddîn Hoca'nın bâzı fıkralarını manzum bir şekilde kaleme alarak kitab hâlinde çıkardığı gibi (Nasreddîn Hoca), Tevfik Fikret hakkında da Tevfik Fikret ve Ahlâkı isimli küçük bir incelemesini bastırdı. 1919 da, ilk büyük ilmî eseri olan Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar yayımlandı. Bir yıl sonra, Türk Edebiyatı Târihi hakkında menşe'lerden îtibâren yaptığı incelemeleri kısım kısım çıkarmağa başla*****, İslâmlıktan önceki devre âid olan birinci kısmını bastırdı (Türk Edebiyatı Târihi, I. Kitab). Ertesi yılda, İslâmlıktan sonraki devre âid olup İslâmî edabiyâtın esâslarını inceleyen, II. Kitab çıktı. 1924’te, Türkiyat Mecmûası'nı kurdu. Türkoloji alanında çok müspet çalışmaları olan bu dergide, Meddahlar (1925), Klâsik Türk Nazmında Rubâî Şeklinin Eskiliği (1928) ve Türk Klâsik Nazmındaki Husûsî Nazım Şekilleri: Tuyuğ (1928) gibi mühim tedkîkleri çıktı. 1924’te, muhtelif makalelerini bir araya topla*****, Bugünkü Edebiyat ve 1925’te de Türk Târîh-i Dînîsi adlı eserlerini bastırdı. Aynı yıl Sovyet İlimler Akademisi âzâlığma, 1926 da Macsr ilim Cemiyeti muhabir âzâlığma seçildi. 1927 de, Heidelberg Üniversitesi tarafından, kendisine fahrî felsefe doktorluğu payesi verildi. Bu arada, evvelce basılmış olan iki kitabı yeniden düzenlemek ve XIV. asır Türk Edebiyâtının bir kısmını ihtiva edecek şekilde hacmen genişletmek suretiyle, Türk Edebiyatı Târihi'ni yeniden bastırdı (1926-1928). 1928’de, Edirneli Nazmî'nin dîvânını da ihtiva eden Millî Edebiyat Cereyanı'nın İlk Mübeşşirleri'ni, 1929 ve 1930 yıllarında, Türk Saz Şâirleri hakkındaki incelemeleri tâkîb etti. 1931’de, Türk Hukuk ve İktisâd Mecmuası ismi ile kurduğu dergide, bu konular üzerindeki incelemeleri çıktı. Bu sıralarda, dîvân nazmı hakkında ve fasiküller hâlinde bir antoloji bastırmağa başladı ve 1934’te hepsini bir cild olarak topladı. Aynı yıl, Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar isimli eserini bastırdı. Kars'tan milletvekili seçildiği târihe kadar (1935), İstanbul Üniversitesinde birçok defalar dekanlık yaptı. Siyâsî hayâta atıldıktan sonra da üniversite ile ilgisini kesmeyerek, İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde Türk Edebiyatı Târihi dersini okutmakta devam ettiği gibi, Ankara'da Dil ve Târih-Coğrafya Fakültesi açıldıktan sonra, bu fakültede Ortaçağ Târihi ve Siyasal Bilgiler Okulu'nda da Türk Müesseseleri Târihi derslerini okuttu. 1937’de, Atina Üniversitesi tarafından kendisine fahrî doktorluk payesi verildi. 1939’da, öğretim hayâtının yirmi beşinci yılı kutlandı. Aynı yıl, Sorbonne Üniversitesi tarafından, özel bir törenle, kendisine fahrî profesörlük ünvânı verildi. 1940 ta Türk Saz Şâirleri Antolojisi'ni bastırdı ve öğretim hayâtından ayrılarak siyâsî hayatta kaldı. Fakat, ilmî araştırmalarına yine ara vermedi. Bilhassa, İslâm Ansiklopedisi'ndeki makaleleri çok ehemmiyetlidir. 1945’te, Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve çetin bir siyâsî mücâdele hayâtına atıldı. 1950’de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra, iki defa Dışişleri Bakanı oldu. Ölümü 28 Haziran 1966 dadır.

Büyük ve ciddî emeklerden sonra, edebiyat târihimizin incelenmesindeki esâsları koyup tatbik eden, bu husustaki çalışmalara istikamet veren ve hattâ târih sahasında da aynı mühim rolü oynayan Köprülü'nün şiir sahasındaki faaliyeti, bu ilmî ve çetin mesaî arasında, uzun müddet devam ötmek imkânını bulamadı. Fecr-i Âtî'ye mensûb bulunduğu sıralardaki şiirleri, tamâmıyle ferdî karakterde ve o nazmın umûmî atmosferine uygun bir melal havası içinde yazılmış parçalardır. Millî Edebiyat Cereyânı'na katılışı ile beraber muhtevadaki bu ferdçilik kaybolduğu gibi; vezin, dil ve üslûbta da cereyanın esâslarına uygun değişiklikler meydana gelmiştir. Şiirlerini, kitab hâlinde ayrıca bastırmış değildir.


Kaynak: Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1985.


Şiirleri

Nisyân

(Ahmed Hâşim’e)

Güneş ufukta solarken, onunla kol kola biz
Dolaştık eski htyâbân-ı aşkı hep sessiz.
Menekşe gölgelerin aks-i mübhemiyle dolan
Bu eski makbcr-i mesîr-i hatıratımdan
Uçan revâyih-i hülyayı, dest-i mesâ
Uzak ve gölgeli âfaaka yaydı.
Müstesna Nazarlarında zılâl ü ziya ölen o kadın
Bir eski gölde solan leyle-î hayâlâtın
Son iltimâ'-ı harîrîsi, son nigâhı gibi -
Biraz melûl-i tevekkül, fakat acul, asabî
Ve muhteşemdi. Ben Öksüz emellerimle, hazân
Ser-î melûlümüzün fevk-i haşyetinde uçan
Ölümlü nefha-yı şi'riyle, ruhumuz yorgun,
Samût ü pür elem ağlaştık. İhtizâz-ı gusûn...
Menekşe gölgeler artık karardı, öldü mesâ.
Rükûd-ı şâmı sararken bu leyle-î hülya
Biraz elem-zede, yorgun, onunla kot kola biz
Dolaştık eski hıyâbân-ı şi'ri hep sessiz...


Akıncı Türküleri

Tuna boylarında sıra selviler
Tan yeli estikçe sessiz ağlarmış;
Gül bahçelerinde baykuşlar öter...
Şu viranelikler eski bağlarmış!

Namaz-gâh bir otluk: Kalmamış taşı;
Çeşmelerden akan : Kanlı gözyaşı...
Orda bir güzei var, çatılmış kaşı;
Ak alnına kara çatkı bağlarmış!

Kırık minareden duyulmaz ozan..
Hep ocaklar sönmüş, devrilmiş kazan.
Bir inilti duydum, sandım bir ozan;
Sesime ses veren karlı dağlarmış!

Söğüd dallarında hasta serçeler
Eski akın destanını heceler..
Tuna ağlıyormuş bâzı geceler:
Göğsünde kefensiz şehîdier varmış!

Bozulan bağların üzümü acı;
Âsî köle kesmiş eski haracı;
Yine yedi kıral giymişler tacı...
Şahin yuvasını kargalar sarmış!

Haydi eski ozan, al sazı ele,
Düşmanlar içine düşsün velvele.
De ki: Hor bakmayın bu durgun sele;
O, yetmiş bir kavme akın çıkarmış!

---------
Kaynak: Osmanlimedeniyeti.com


-----------------İMZA-----------------

ALLAH'ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
konuşmamızı sanat ve
marifete dönüştür,

ALLAH'ım!

Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme.

@izci@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 28.03.2011, 08:57   #3 (permalink)
Admin
 
@izci@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Adıyaman Şubesi
Üyelik tarihi: Jul 2008
Üye No: 2
Mesajlar: 25.049
Konular: 11509
Teşekkür: 551
2.219 Mesajına 5.157 teşekkür edildi.
Standart
1890’da İstanbul’da doğdu. 28 Haziran 1966’da İstanbul’da yaşamını yitirdi. Köprülü Mehmet Paşa’nın ailesindendir. Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisi’nden sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne devam etti. 1909’da fakülteyi bırakarak edebiyat, felsefe ve tarih alanlarında özel olarak çalışmaya başladı. İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1924’te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. Aynı yıl İstanbul Darülfünun’daki görevine döndü. Türkiyat Enstitüsü’nü kurdu. Türk Tarih Encümeni başkanlığına seçildi. 1929’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı oldu. 1934’de politikaya girdi. Kars milletvekili seçildi. Çok partili döneme geçiş sırasında CHP’den ayrılıp Demokrat Parti’nin (DP) kurucuları arasında yer aldı. 14 Mayıs 1950’de birinci Adnan Menderes hükümetinde Dışişleri Bakanı oldu. 1956’da Devlet Bakanlığı görevine atandı. Bir yıl sonra DP’den istifa etti. Milletvekilliği düştü. 27 Mayıs 1960’tan sonra Yeni Demokrat Partiyi kurdu. Ancak parti pek ilgi görmedi. Amblem olarak seçtiği "Kıratı" Adalet Partisi’ne bırakarak siyasi yaşamdan ayrıldı. Asıl yararlı çalışmalarını Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı araştırmaları oluşturur.


-----------------İMZA-----------------

ALLAH'ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
konuşmamızı sanat ve
marifete dönüştür,

ALLAH'ım!

Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme.

@izci@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 28.03.2011, 08:58   #4 (permalink)
Admin
 
@izci@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Adıyaman Şubesi
Üyelik tarihi: Jul 2008
Üye No: 2
Mesajlar: 25.049
Konular: 11509
Teşekkür: 551
2.219 Mesajına 5.157 teşekkür edildi.
Standart
ESERLERİ
Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1916)
Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919-1966)
Nasrettin Hoca (1918-1981)
Türk Edebiyatı Tarihi (1920)
Türkiye Tarihi (1923)
Bugünkü Edebiyat (1924)
Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler (1926)
Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit (1928)
Türk Saz Şairleri Antolojisi (1930-1940, üç cilt)
Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (1934)
Anadolu’da Türk Dili ve Edebiyatı’nın Tekamülüne Bir Bakış (1934)
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1959)
Edebiyat Araştırmaları Külliyatı (1966)
İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi (1983, ölümünden sonra)


-----------------İMZA-----------------

ALLAH'ım!
Bakışımızı ibret,
Sukutumuzu hikmet,
konuşmamızı sanat ve
marifete dönüştür,

ALLAH'ım!

Boşa bakanlardan,
Boşa susanlardan,
Boşa konuşanlardan eyleme.

@izci@ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 02.05.2012, 22:32   #5 (permalink)
Admin
 
Admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bolu Şubesi
Üyelik tarihi: Jun 2009
Üye No: 1
Mesajlar: 9.259
Konular: 47202
Teşekkür: 309
492 Mesajına 937 teşekkür edildi.
Standart


emeklerinize sağlık.


-----------------İMZA-----------------
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 25.05.2013, 20:57   #6 (permalink)
Süper Moderatör
 
bera - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Ağrı Şubesi
Üyelik tarihi: Aug 2009
Üye No: 8636
Mesajlar: 15.075
Konular: 3309
Teşekkür: 866
1.065 Mesajına 3.419 teşekkür edildi.
Standart


paylaşım için teşekkür ederim.


bera isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 15.04.2014, 20:19   #7 (permalink)
Üye
 
pervin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Gaziantep Şubesi
Üyelik tarihi: Jul 2009
Üye No: 8408
Mesajlar: 5.202
Konular: 1260
Teşekkür: 115
143 Mesajına 228 teşekkür edildi.
Standart


emeğinize sağlık.


pervin isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 07.05.2014, 19:28   #8 (permalink)
Üye
 
emre35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
İzmir Şubesi
Üyelik tarihi: May 2014
Üye No: 17510
Mesajlar: 2.504
Konular: 230
Teşekkür: 136
47 Mesajına 103 teşekkür edildi.
Standart


paylaşım için teşekkür ederim.


emre35 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
edebi, edebi kişiliği, eserleri, fuat, kimdir, kisiligi, koprulu, mehmet, mehmet fuat köprülü kimdir

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 02:26.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.

bestoffrm | aşk flashları | sitemap | tags
Resimli Şiirler Şairler Müzik Yemek Tarifleri Moda Örgü Modelleri Dantel Modelleri Şifalı Bitkiler İslami Konular Dil An Coğrafya Fizik Roman Özetleri Aşk Duaları Dilek Duaları Define İşaretleri Cilt ve Güzellik Sosyal Dil Anlatım Edebiyat Aşk flashları Domain Telif Hakkı Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz. Sorumluluk İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Bestoffrm.com sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Bestoffrm.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır. Sitemizde yayınlanan sağlıkla ilgili konular sadece bilgilendirme amaçlı olup tedavi için Lütfen Doktorunuza başvurunuz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530