Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik
 
"Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca"
Geri git   Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik >
»»-(¯`v´¯)-» Kültür ve Eğitim »»-(¯`v´¯)-» > Edebiyat > Lise Edebiyat > 11.Sınıf Edebiyat
Connect with Facebook

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 10-01-2009, 05:56 PM   #1 (permalink)
Üye
 
VisitanT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Oct 2009
Mesajlar: 1.012
Teşekkür: 0
55 Mesajına 121 teşekkür edildi.
Standart Serveti fünun getirdiği yenilikler

Servet-i Fünuncular Türk şiirinde çok önemli yenilikler gerçekleştirdiler.

Servet-i Fünun şiiri, Tanzimat'ın çok ilerisindedir. Türk edebiyatının modernleşmesinin kesin kanıtı şiirde ortaya ko*nan başarı ve yeniliklerdir.

Şiir alanındaki başarıda, Servet-i Fünun'un başındaki isim olan Tevfik Fikret'in şair olması ve gruptakilerin çoğunun şiirle uğraşması etkili olmuştur.

Fransız edebiyatını örnek alan Servet-i Fünuncular Türk şiirinin biçim ve içeriğinde çok önemli yenilikler gerçekleş*tirmişlerdir.

II. dönem Tanzimat şairlerinin "her güzel şeyin şiire konu olabileceği" biçimindeki görüşlerinde yer alan "güzel'i, Servet-i Fünuncular kaldırdılar. Böylece şiirin konusu sınırsız biçimde genişlemiş oldu. İlgi çekici buldukları her ko*nunun şiire girmesine fırsat doğmuş oldu. Günlük hayata ait basit olaylar şiire bol bol girdi. Ancak Servet-i Fünun*cular siyasi ve sosyal konularla ilgilenmediler. Bunda yaşadıkları dönemin ağır siyasi şartlarının yanı sıra, kişilikle*ri de etkili olmuştur.

Servet-i Fünuncular şiirlerinde, çoğunlukla bireysel duygulara ve hayallere yer verdiler. Aşk, tabiat, aile hayatı on*ların şiirlerindeki başlıca konulardır. Onlar, şiirlerinde duyguyu ön plana aldılar; işledikleri konular da aşırı duygu*sallığın ürünüdür.Servet-i Fünuncuların şiirlerinde aşk konusu, genellikle romantik bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Sosyal hayatla il*gilenmedikleri için, şiirlerinde aile hayatı ile ilgili içten duygulara geniş yer vermişlerdir. Onlarda gerçeklerden ka*çış, içine kapanış vardır. Devrin ağır şartları içinde bunalınca yalnızlık, sükûnet, inzivaya çekilme arzuları öne çık*mıştır. Şiirlerinde marazilik (hastalıklı) durumu öne çıkar.

Servet-i Fünun şairleri üç ayrı tipte nazım biçimi kullanmışlardır.

1. Divan şiirinden alarak geliştirdikleri nazım biçimi. Servet-i Fünun sanatçıları, Divan şiirindeki müstezadı alıp "ser*best müstezat" biçimini geliştirdiler.

2. Fransız şiirinden aynen aldıkları türler: Sone, terza-rima, balad bunlardandır.

3. Kendilerinin geliştirdikleri biçimler. Bunlar Divan şiirinde ve Fransız şiirinde olmayıp kendi kendilerine icat ettik*leri biçimlerdir.

Servet-i Fünuncular şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmışlardır. Aruz veznini Türkçeye uygulamada başarılı oldular. Aruz veznini kullanırken geleneksel kalıpların dışına çıktılar. Şiiri monotonluktan kurtarmak ve ritim oluşturmak için bir şiirde birden çok aruz kalıbını denediler. Cenap Sahabettin ve Tevfik Fikret bunun öncülüğünü yaptılar. Vezinlerin ahenk oluşturmada sağladığı imkânlardan yararlanmayı denediler.

Servet-i Fünun döneminde "kulak için kafiye" anlayışı geçerlidir. Sanatçılar kafiyeyi bir ahenk öğesi olarak görüp, şiirlerinde kafiyeye önem vermişlerdir. Ahengi sağlamada kafiyeden yararlanmışlardır.

İlkin Tevfik Fikret ses, armoni, vezin, kafiye ile mısraların dizilişi arasında sıkı bir ilişki gözetmeye başladı.

Servet-i Fünuncular, şiirde yeni bir dil, yeni bir söyleyiş, yeni semboller manzumesi ortaya koymayı hedeflediler. Onlar, şiirin dilini değiştirdiler. Başlangıçta makul biçimde kullandıkları Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların öl*çüsü, sınırı belirlenemedi. Kurmak istedikleri duygu ve hayal dünyası için dilin doğallığının sınırlarını aşmakta te*reddüt göstermediler.

Şiirlerinde alışılmıştan farklı, o güne kadar kullanılmamış tamlamalara yer verdiler. Yeni imajlar ve semboller için "Saat-i semen-fam, ud-i mükevkeb fakr-ı matemi, lerze-i rûşen, buse-i gülgun, heykel-i ikrar, nay-ı zümürrüd, tûf-ı tesliyet, zemzeme-fermayı ser-aheng-i sahar, nağme-i şeffaf..." gibi tamlamaları kullandılar.

Servet-i Fünuncular, Türk şiirine, Fransız şiirinden birçok yeni hayal getirdiler.

Şiirlerinde, Divan şiirini aratmayacak ağır bir dil kullandılar.

Fransız edebiyatına aşırı bağlılıkları, haktan kopuk bir söz varlığı kullanmaları yoğun eleştirilere yol açtı. Sınırlı bir aydın topluluğunun anlayabileceği bir edebiyat oluşturdular.

Servet-i Fünuncular şiirin biçimi konusunda önemli değişik*likler gerçekleştirdiler. Şiirde beyit bütünlüğü anlayışını kırdı*lar. Cümlenin bir dizede ya da beyitte tamamlanması zorun*luluğunu kaldırdılar. Onların şiirlerinde bir cümlenin mısranın ortasında bitip yeni bir cümlenin başladığı görülmüştür.

Hep üstüne titrer; gece bazen yatağımda

Birlikte uyurduk.

Bırakıp mektebe gitsem

Dil teng-i hasret

Servet-i Fünun sanatçıları, anjanbman (bağlanım, atlama) adı verilen bu söyleyiş tarzına sık sık başvurdular.

Bu söyleyiş biçimi Türk şiirine Fransız şiirinden geçmiştir.

Edebiyat-ı Cedideciler olarak da tanınan Servet-i Fünuncular şiirde ahenge büyük önem vermişlerdir. Onlara göre ahenk, edebi eserin insana sanat zevki vermesinde önemli bir öğedir. Sanatçılar, ahenk oluşturmak için kafiye, ve*zin, aliterasyon gibi öğelerden yararlanmışlardır.
VisitanT isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
VisitanT Nickli kullanıcımıza teşekkür eden üyelerimiz:
borsacı (05-23-2012)
Alt 03-28-2011, 09:16 PM   #2 (permalink)
Moderatör
 
berke23 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2010
Mesajlar: 3.717
Teşekkür: 72
197 Mesajına 564 teşekkür edildi.
Standart

SERVET- i FÜNUN VE FECR-İ ATİ EDEBİYATI - SORU VE CEVAPLARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni

kullanılmaya başlanmıştır.

B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.

C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.

D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.

E) Batı�dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri

alınmıştır.2. I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır

bir dil kullanılmıştır.

II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.

III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek

amacıyla kullanmışlardır.

IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla

İstanbul�dan seçilmiştir.

V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini

yansıtmamışlardır.

Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

D) IV. ve V. E) II. ve V.3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?A) Ahmet Haşim B) Namık Kemal

C) Tevfik Fikret D) Ziya Paşa

E) Faruk Nafiz Çamlıbel


4. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?A) Halit Ziya Uşaklıgil � Aşk-ı Memnu

B) Hüseyin Rahmi Gürpınar � Mürebbiye

C) Mehmet Rauf � Eylül

D) Ahmet Haşim � Hac Yolunda

E) Ömer Seyfettin � Efruz Bey5. Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil�in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi�nin kız kardeşi Lamia�ya olan aşkını başarıyla anlatır.

Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Reşat Nuri Güntekin � Çalıkuşu

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu � Yaban

C) Halit Ziya Uşaklıgil � Mai ve Siyah

D) Halide Edip Adıvar � Sinekli Bakkal

E) Peyami Safa � Sözde Kızlar6. . Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896�dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. �Balıkçılar� �Seza� �Verin Zavallılara� adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk�un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür.

Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı

�Şermin� de ise hece ölçüsünü tercih eder.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin

B) Ahmet Haşim

C) Tevfik Fikret

D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Cahit Sıtkı Tarancı7. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?A) Eylül � Mehmet Rauf

B) Vurun *****ye � Halide Edip Adıvar

C) Hüküm Gecesi - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Küçük Ağa - Tarık Buğra

E) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar8. . I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.

II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne

bağlıdırlar.

III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla

yüklü

bir dil kullanmışlardır.

IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için

kısa sürede dağılmışlardır.

V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan

topluluktur.

Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?A) I B) II C) III D) IV E) V9. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?. sanatçı . . eser . . akım .

A) H.Z. Uşaklıgil Kırık Hayatlar Realizm

B) Namık Kemal Cezmi Realizm

C) Ahmet Haşim Piyale Sembolizm

D) Mehmet Rauf Eylül Realizm

E) Yahya Kemal Eğil Dağlar Parnasizm10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?A) Mehmet Rauf

B) Tevfik Fikret

C) Halit Ziya Uşaklıgil

D) Ahmet Mithat Efendi

E) Cenap Şahabettin11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.

B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.

C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.

D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.

E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.12. Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim B) Halit Ziya Uşaklıgil

C) Mehmet Rauf D) Tevfik Fikret

E) Ziya Gökalp13. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?

A) Tevfik Fikret � Namık Kemal � Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Cahit Külebi � Orhan Kemal � Cenap ŞahabettinC) Haldun Taner � Halit Ziya Uşaklıgil � Mehmet Rauf

D) Halit Ziya Uşaklıgil � Mehmet Rauf - Tevfik Fikret

E) Ziya Paşa � Hüseyin Cahit Yalçın � Cenap Şahabettin14. Aşağıda verilen sanatçı � dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ahmet Mithat Efendi � Tanzimat

B) Halit Ziya Uşaklıgil � Servet � i Fünun

C) Mehmet Rauf � Tanzimat

D) Tevfik Fikret � Servet-i Fünun

E) Ahmet Haşim � Fecr-i Ati15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.

B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.

C) Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.

D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.

E) Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.16. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret�e aittir?

A) Rubab-ı Şikeste B) Bir Ölünün Defteri

C) Nadide D) Evrak-ı Eyyam

E) Tamat17. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.

Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal

C) Ömer Seyfettin D) Hüseyin Cahit Yalçın

E) Halit Ziya Uşaklıgil18. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.

B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.

C) �Sanat şahsi ve muhteremdir� görüşüne bağlıdırlar.

D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça

kullanmışlardır.CEVAP ANAHTARI: 1. A 2. B 3. A 4. D 5. C

6. C 7. A 8. A 9. B 10. D 11. E 12. A 13. D

14. C 15. C 16. A 17. E 18. D
alıntı

Konu CeMrE tarafından (07-24-2014 Saat 06:02 PM ) değiştirilmiştir.
berke23 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-23-2012, 11:50 PM   #3 (permalink)
Moderatör
 
borsacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Apr 2010
Mesajlar: 686
Teşekkür: 110
18 Mesajına 46 teşekkür edildi.
Standart

muhteşemsin arkadaşım.
borsacı isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 05-14-2014, 05:34 PM   #4 (permalink)
Süper Moderatör
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 19.320
Teşekkür: 162
1.234 Mesajına 3.075 teşekkür edildi.
Standart

emeğinize sağlık.
__________________
Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. (Hz. Ebubekir)
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07-24-2014, 06:05 PM   #5 (permalink)
Süper Moderatör
 
CeMrE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 3.425
Teşekkür: 339
191 Mesajına 414 teşekkür edildi.
Standart

emeğinize sağlık.
CeMrE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
funun, getirdigi, serveti, serveti funun doneminin getirdigi yenilikler, serveti funun edebiyati getirdigi yenilikler, serveti funun edebiyatinin edebiyatimiza getirdigi yenilikler, serveti funun edebiyatinin getirdigi yenilikler, serveti funun edebiyatinin siire getirdigi yenilikler, serveti funun siirinin getirdigi yenilikler, serveti fununun edebiyatimiza getirdigi yenilikler, serveti fununun getirdigi yenilikler, serveti fununun turk edebiyatina getirdigi yenilikler, serveti fununun turk siirine getirdigi yenilikler, serveti fununun turk siirine getirdigi yenilikler nelerdir, serveti fünun getirdiği yenilikler, yenilikler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkWEZ Format +3. Şuan Saat: 10:40 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.

bestoffrm | aşk flashları | sitemap | tags
Resimli Şiirler Şairler Müzik Yemek Tarifleri Moda Örgü Modelleri Dantel Modelleri Şifalı Bitkiler İslami Konular Dil An Coğrafya Fizik Roman Özetleri Aşk Duaları Dilek Duaları Define İşaretleri Cilt ve Güzellik Sosyal Dil Anlatım Edebiyat Aşk flashları Domain Telif Hakkı Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz. Sorumluluk İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Bestoffrm.com sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Bestoffrm.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır. Sitemizde yayınlanan sağlıkla ilgili konular sadece bilgilendirme amaçlı olup tedavi için Lütfen Doktorunuza başvurunuz.