Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik
 
"Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yanı eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. Seneca"
Geri git   Bestoffrm|Ask Flashlari| Resimli Siirler|Yazili Sorulari|Büyüler|Performans,Proje Konulari|Sifali Bitkiler|Definecilik >
»»-(¯`v´¯)-» Kültür ve Eğitim »»-(¯`v´¯)-» > Sosyal Bilgiler > Ortaokul Sosyal Bilgiler > 5.Sınıf Sosyal
Connect with Facebook

Cevapla
 
LinkBack (13) Seçenekler Stil
Alt 10-21-2009, 07:28 PM   13 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
Üye
 
cevher - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 587
Teşekkür: 14
85 Mesajına 179 teşekkür edildi.
Standart Atatürk'ün getirdiği yenilikler

ATATÜRK'ÜN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
1. Türk Siyasal Kurtuluş Devrimi:
Atatürk’ün en büyük devrimi; Türk milleti’nin yönetim erki olan T.B.M.M.’sini kurarak, Ulusal Kurtuluş Savaşından zaferle çıkıp, Cumhuriyeti ilan etmesidir.

2. Saltanatın kaldırılması:
Osmanlı soyundan gelip, Türk Milleti’ni teba, kul görerek yöneten padişahlık sistemini kaldırarak; 1 Kasım 1922’de yasa ile saltanata son verilmesi.

3. Halifeliğin kaldırılması:
"Ümmet" anlayışından çıkıp "Millet" olan Türk Ulusu; laik hukuk sistemine geçmek için önündeki engel olan halifeliği de 3 Mart 1924’de kaldırarak din-devlet işlerini birbirinden ayırmıştır.

4. Şeriye ve Evkaf Vekilliklerinin kaldırılması:
Halifeliğin kaldırılmasıyla din esasına dayalı devlet yönetimi de kendiliğinden ilga edilmiş oldu. Bu kurumun işlerini yürüten ve dine uygunluğunu denetleyen Şeriye Vekilliği (Din İşleri Bakanlığı) da kaldırılır. Yerine bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı kurulur.
Cami, mescit, medrese, okul, hastahane gibi İslami vakıfları yöneten Evkaf Vekilliği (Vakıflar Bakanlığı) da kaldırılarak Başbakanlığa bağlı genel müdürlükler bünyesine bağlanır.

5. Eğitim ve Öğretim Devrimi:
Şeriye ve Evkaf Vekilliklerinin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü bir yasa ile (Tevhid-i tedrisat: Eğitimin birleştirilmesi) tüm öğretim ve eğitim kurumlarının tek bir bakanlığa "Milli Eğitim Bakanlığı"na bağlanması kabul edildi. Medreseler kapatıldı. Eğitim ve öğretimde kız erkek ayırımı kalktı. Herkese eğitimde fırsat eşitliği sağlandı.
Bugünkü eğitim ve öğretim yapısı o günden atılmış oldu: Örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümde karma bilimsel eğitim sistemine geçilmiş oldu.

6. Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılması:
Son dönemlerinde birer tembellik ve miskinlik ocakları haline gelen tekke ve zaviyeler tam anlamıyla dinsel sömürü merkezleriydi. Geçmişte önemli işlevleri olmasına karşın, Osmanlı Devleti’nin yıkımım hazırlayan etkenlerden birisi de tarikatlar olmuştur. Yeni kurulmuş Cumhuriyet ve Atatürk inkılaplarına karşı "Nakşibendi Tarikatı" gibi dinsel topluluklar ve bir kısım zaviyeler, rejim aleyhine çalışmaya başlamışlardır. "Biz medeniyetten, bilim ve fenden kuvvet alıyoruz" diyen Atatürk; "Gayesi halkı meczup ve ***** yaratmak" olan tekkeleri, zaviyeleri, türbeleri 30 Kasım 1925’de çıkartılan bir kanunla kapatılmıştır. Bunların yerlerinin Mescit ve Cami olarak kullanılmasına izin verilmiştir.

7. Ulusal Ekonomi Devrimi:
Atatürk, yeni kurulan Türk Devleti’nin ekonomik temellerini atmak için, Türk toplumunun sosyal sınıflarım içeren temsilcileriyle 17 Şubat-4 Mart 1923’te İzmir’de "İktisat Kongresi" düzenler. Bir dizi ekonomik kararlar alınarak "İktisadi Misak" kabul edilir. Atatürk’ün öngördüğü iktisadi model;devlet ve özel sektörün bir arada olduğu "karma ekonomik sistem"dir.

8. Ziraat Alanında Devrim:
"Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi köylüdür" diyen Atatürk; köylüden baskı ve zulümle alınan aşar veya öşür vergisini kaldırır. Toprak ve tarımda bir çok reform hareketlerine girişir. Zirai kredi birlikleri ve zirai kooperatifler kurulur. Ziraat okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü açılır.

9. Kılık Kıyafet Devrimi:
II. Mahmut döneminden beri giyilen fes kanunla yasaklanarak şapka giyilmesi zorunlu kılınır. Bunun yanında, ruhani kisve, sarık, kalpak gibi giysilerin giyilmesi yasaklanır. Modern çağdaş giyim kabul edilir.

10. Soyadının kabulü:
Geleneksel ayrıcalık arz eden; hacı, hoca, ağa, paşa, molla gibi sıfatlar kaldırılarak, herkesin bir soyadı taşıması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanuna paralel olarak da çıkarılan bir yasa ile Osmanlılardan kalma ordudaki rütbeler kaldırılarak yeni askeri rütbelerin adları düzenlenmiş ve bugünkü hale getirilmiştir.

11. Takvim, Saat ve **çülerde Değişiklik:
Hicri ve Rumi takvim yerine Miladi takvim kabul edilerek, güneş sistemine göre de saat ayarlanmasına geçilmiştir. Hafta tatili de Cumartesi ve;Pazar günü olarak kararlaştırılmıştır.
**çü birimleri de batı standartlarına uygun hale getirilerek, rakamlar uygar ülkelerin kullandığı hale getirilmiştir. Ağırlık ve uzunluk ölçülerinde de uluslararası ölçekte birliğe gidilmiştir.

cevher isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
cevher Nickli üyemize 4 üyemiz teşekkür etmiştir:
belgin (10-31-2012), bestoffrm (05-08-2012), etli (04-28-2013), sırtaca (04-22-2013)
Alt 03-28-2011, 01:42 PM   #2 (permalink)
Admin
 
Admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 8.357
Teşekkür: 211
407 Mesajına 831 teşekkür edildi.
Standart

12. Yazı ve Harf Devrimi:
Türk diline uygun olmayan Arap alfabesini kaldırarak, yerine Latin harfleriyle yeni Türk Alfabesi yasa ile kabul edilmiştir. Kısa zamanda tüm yurtta okuma-yazma seferberliği ilan edilerek, yeni Türk yazı sistemine geçilmiştir. Atatürk bizzat yeni Türk Alfabesi’nin yurttaşlarca öğrenilmesine çalışmıştır.

13. Tarih ve Dil Devrimi:
Atatürk; Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nu kurarak, tarih ve dil bilincinin kavranmasında, milli kültürün ve milli ahlakın toplum içinde benimsenmesinde öncülük etmiştir. Atatürk konuştuğu gibi düşünen ve varlığını tarihsel köklerinden alan bir toplum yaratmayı hedeflemiştir. Tarih ve dil devrimini de bu nedenle yapmıştır.


14. Hukuk Devrimi:
Çağdaş bir devlet, Anayasal bir hukuk devletidir. Atatürk de ilk önce "Teşkilat-ı Esasiye Kanunu" olarak anılan ve 20 Ocak 1921’de kabul edilen ilk anayasayı hazırlatır. Cumhuriyetten sonra, 20 Nisan 1924’de yeni bir Anayasa yürürlüğe konur.
Hukuk alanında dinsel bütün kuralları ortadan kaldırmak için, Şer-i esaslara dayanan hukuk sistemi değiştirilerek 8 Nisan 1924’de mahkemeler birleştirilir. Türkiye çağdaş hukuk kurallarına yönelir.
Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu gibi yasalar kabul edilir.

15. Kültür Devrimi:
Atatürk; ulusal eğitim, öğretim ve kültüre yön vermek için; 15 Temmuz 1921’de "Birinci Heyeti İlmiye" denilen ilk Maarif Kongresini toplar. Yunanlılar’ın Eskişehir’e taarruzu nedeniyle kongre önemli kararlar alamadan dağılır. Daha sonra Cumhuriyetin birinci Milli Eğitim Bakanı, Atatürk’ün 1922 Bursa konuşmasında açıkladığı eğitim ilkelerini "MAARİF MİSAKI" olarak genelge halinde yayınlar. Genelge özetle şu hususları içermektedir ve amacı şudur:
"Milliyetçi, halkçı, devrimci, laik, cumhuriyetçi vatandaşlar yetiştirmek, gerçek ahlak ve erdemi egemen kılmak"tır.
Eğitim kurumları tek çatı altında toplanır. Üniversite reformu başlatılır. Halk eğitimine ve halk kültürüne büyük önem verilir. Ulusal kültür ve ulusal bilinç yaratılır. Bu nedenle "Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi" kurulur.
Güzel sanatlar alanında da büyük atılımlar yapılır. Müziki Muallim Mektebi ve Ankara Devlet Konservatuarı açılır.
"Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuştur" diyen Atatürk, milli sanat ve kültürün gelişmesinde öncülük etmiştir.


16. Kadın Hakları Devrimi:
"Büyük Türk kadınım çalışma hayatımıza ortak etmek; hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınım bilimsel, sosyal, ekonomik hayatta erkeğe ortak, yardımcı yapmak gereklidir" diyen Atatürk; öncelikle Türk kadını peçe çarşaf gibi giysilerden kurtardı.
Osmanlı şeriat esasına dayanan kadınları köle kabul eden kuralları kaldırarak, Türk Medeni Kanunu ile eşitlik sağlandı ve tek evlilik getirildi.
Medeni haklara kavuşan Türk kadını, 1930’da belediye, 1933’de Muhtar ve 1934’de de Milletvekili seçme ve seçilme haklarına kavuşarak çağdaş yerini aldı. Bu yasalardan sonra kadınlar bir çok yerde görev aldılar ve 18 kadın milletvekili TBMM’de yasama faaliyetine katıldı.

17. Laiklik Devrimi:
Atatürk, Devlet aygıtını kurum ve örgütleriyle laikleştirmek için, öncelikle saltanat ve hilafeti ortadan kaldırdı. Şeriat yasalarım hükümsüz kılarak devlet içindeki kurumları kapattı.
Bilimin dinden bağımsızlaşması ve Türk insaninin özgürleşmesi için, laik eğitim ve öğretime önem vererek, devrimci laik özgür kurumlar yarattı.
Değiştirilemez madde olarak laiklik Anayasa’ya girdi. Laiklik Türk halkının vazgeçilmez ilkelerinden biri ve millet olmanın harcıdır.
Şeriat özlemcilerinin önünde barikat gibi duran laiklik ilkesini "koruma ve kollama", Atatürk tarafından Türk ulusunun ve onun bağrından çıkmış çelikleşmiş bir ifadesi olan ordusuna emanet edilmiştir.

ALINTIDIR.
__________________
Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Admin Nickli üyemize 3 üyemiz teşekkür etmiştir:
belgin (10-31-2012), etli (04-28-2013), sırtaca (04-22-2013)
Alt 05-08-2012, 08:35 PM   #3 (permalink)
Admin
 
bestoffrm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: May 2011
Mesajlar: 10.180
Teşekkür: 388
382 Mesajına 1.356 teşekkür edildi.
Standart

emeklerinize sağlık.
bestoffrm isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
bestoffrm Nickli üyemize 2 üyemiz teşekkür etmiştir:
etli (04-28-2013), sırtaca (04-22-2013)
Alt 10-31-2012, 12:27 AM   #4 (permalink)
Üye
 
belgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 860
Teşekkür: 22
80 Mesajına 212 teşekkür edildi.
Standart

Siyasal Alanda Atatürkün getirdiği yenilikler

- Halifeliğin kaldırılması - 3 Mart 1924
- Saltanatın kaldırılması - 1 Kasım 1922
- Cumhuriyetin ilanı - 29 Ekim 1923

Atatürkün Hukuk alanında getirdiği yenilikler

- Mecellenin kaldırılması - 1924 - 1937
- Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi - 1924 - 1937

Ekonomi alanındaki Atatürk yenilikleri

- Çiftçinin özendirilmesi
- Aşar vergisinin kaldırılması
- Örnek çiftlikler inşa edilmesi
- Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılıp yeni sanayi kuruluşlarının kurulması
- 1. ve 2. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması,yurdun yeni yollarla donatılması

Atatürkün Yaptığı Toplumsal yenilikler

- Kadın erkek haklarının eşitlenmesi - 1926 - 1934
- Şapka ve kıyafet kanunu - 25 Kasım 1925
- Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılması - 30 Kasım 1925
- Soyadı kanunu - 21 Haziran 1934
- Lakap ve unvanların kaldırılması - 26 Kasım 1934
- Uluslararası saat,takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü - 1925 -1931

Eğitim ve kültür alanındaki Atatürk yenilikleri

- Öğretimin Birleştirilmesi - 3 mart 1924
- Yeni Türk harflarinin kabulü - 1 Kasım 1928
- Türk Dil ve Tarih kurumlarının kurulması - 1931-1932
- Üniversite öğreniminin düzenlenmesi - 31 Mayıs 1933
- Güzel sanatlarda yenilikler

alıntı

Konu CeMrE tarafından (12-20-2012 Saat 10:39 PM ) değiştirilmiştir.
belgin isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
belgin Nickli üyemize 2 üyemiz teşekkür etmiştir:
etli (04-28-2013), sırtaca (04-22-2013)
Alt 12-20-2012, 10:39 PM   #5 (permalink)
Süper Moderatör
 
CeMrE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 3.425
Teşekkür: 339
191 Mesajına 414 teşekkür edildi.
Standart

Kadın erkek haklarının eşitlenmesi - 1926 - 1934
bu hepsinden önemli
CeMrE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
CeMrE Nickli üyemize 2 üyemiz teşekkür etmiştir:
etli (04-28-2013), sırtaca (04-22-2013)
Alt 01-10-2013, 10:29 PM   #6 (permalink)
Üye
 
arıkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 1.756
Teşekkür: 84
152 Mesajına 442 teşekkür edildi.
Standart

Atatürkün getirdiği yenilikler ile ilgili bilgiler için teşekkür ederim.
arıkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
arıkan Nickli üyemize 3 üyemiz teşekkür etmiştir:
etli (04-28-2013), oshayl (01-11-2013), sırtaca (04-22-2013)
Alt 04-17-2013, 06:38 PM   #7 (permalink)
Admin
 
bestoffrm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: May 2011
Mesajlar: 10.180
Teşekkür: 388
382 Mesajına 1.356 teşekkür edildi.
Standart

Toplumsal Yenilikler

* Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
* Şapka ve kıyafet yeniliği (25 Kasım 1925)
* Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
* Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
* Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
* Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
bestoffrm isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
bestoffrm Nickli üyemize 2 üyemiz teşekkür etmiştir:
etli (04-28-2013), sırtaca (04-22-2013)
Alt 10-19-2013, 06:19 PM   #8 (permalink)
Admin
 
KıLaVuZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: May 2013
Mesajlar: 3.072
Teşekkür: 123
325 Mesajına 894 teşekkür edildi.
Standart

paylaşım için teşekkür ederim.
KıLaVuZ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11-01-2013, 07:01 AM   #9 (permalink)
Admin
 
bestoffrm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: May 2011
Mesajlar: 10.180
Teşekkür: 388
382 Mesajına 1.356 teşekkür edildi.
Standart

Atatürk'ün yaptığı yenilikler

1-Cumhuriyetin ilanı,
2- Kılık-kıyafette değişiklik,
3- Harf İnkılabı,
4- Soyadı Kanunu,
5- Hukuk İnkılabı,
6- Halifeliğin kaldırılması,
7- Saltanatın kaldırılması,
8- Kadınlara Seçme ve Seçilme hakıının verilmesi.
9- Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik.
10-Medeni Kanunun Kabulü.

alıntı
bestoffrm isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-2014, 09:55 PM   #10 (permalink)
Süper Moderatör
 
Rüyam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
Mesajlar: 11.446
Teşekkür: 426
705 Mesajına 2.338 teşekkür edildi.
Standart

paylaşım için teşekkür ederim.
Rüyam isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
ataturk un getirdigi yenilikler, ataturk'un tarim alanina getirdigi yenilikler, ataturkun, ataturkun egitim alaninda yaptigi yenilikler nelerdir, ataturkun getirdigi yenilikler ile ilgili siir, ataturkun getirdigi yenilikler kisaca, ataturkun getirdigi yenilikler maddeler halinde, ataturkun getirdigi yenilikler nelerdir, ataturkun getirdigi yenilikler resimli, ataturkun getirdigi yenilikler slayt, ataturkun olcme birimlerinde yaptigi yenilikleri, ataturkun tarimla ilgili yaptigi calismalar nelerdir?, ataturkun turkiyede yaptigi yenilikler nelerdir, ataturkun yaptigi toplumsal yenilikler nelerdir, ataturkun yaptigi yenilikler, ataturkun yaptigi yenilikler nelerdir, ataturkun yaptigi yenilikler nelerdir sirasiyla, atatürk'ün getirdiği yenilikler, cumhuriyetin getirdigi yenilikler, egitim ve kultur alanindaki yenilikler, ekonomi alaninda yenilikler, getirdigi, hukuk yeniligi, kpss konu anlatimli videolar, lgs, lgs egitim seti, lgs konu anlatimli videolar, lgs konulari, lgs video anlatimlari, siyasal yenilikler, toplumsal yenilikler, yenilikler, ygs, ygs egitim setiygs konu anlatimli videolar, ygs konulari

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.bestoffrm.com/61602-ataturkun-getirdigi-yenilikler.html
Konuyu Başlatan For Type Tarih
Yandex This thread Refback 05-19-2014 09:47 PM
Yandex This thread Refback 05-19-2014 09:47 PM
Yandex This thread Refback 05-14-2014 11:58 PM
Yandex This thread Refback 05-13-2014 11:25 AM
Yandex This thread Refback 09-16-2013 09:11 PM
Yandex This thread Refback 09-04-2013 08:16 PM
atatürk ün getirdiği yenilikler— Yandex: 2milyon sonuç bulundu This thread Refback 04-27-2013 07:38 PM
atatürkün getirdiği yenilikler ile ilgili bilgi— Yandex: 1milyon sonuç bulundu This thread Refback 04-04-2013 11:15 PM
atatürk ün getirdiği yenilikler— Yandex: 1milyon sonuç bulundu This thread Refback 04-01-2013 06:07 PM
atatürkün getirdiği yenilikler— Yandex: 2milyon sonuç bulundu This thread Refback 03-17-2013 11:50 AM
atatürk'ün getirdiği yenilikler— Yandex: 2milyon sonuç bulundu This thread Refback 03-11-2013 11:14 PM
Yandex This thread Refback 02-16-2013 02:32 PM
Yandex This thread Refback 10-24-2012 04:48 PM


WEZ Format +3. Şuan Saat: 05:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.

bestoffrm | aşk flashları | sitemap | tags
Resimli Şiirler Şairler Müzik Yemek Tarifleri Moda Örgü Modelleri Dantel Modelleri Şifalı Bitkiler İslami Konular Dil An Coğrafya Fizik Roman Özetleri Aşk Duaları Dilek Duaları Define İşaretleri Cilt ve Güzellik Sosyal Dil Anlatım Edebiyat Aşk flashları Domain Telif Hakkı Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz. Sorumluluk İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Bestoffrm.com sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Bestoffrm.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır. Sitemizde yayınlanan sağlıkla ilgili konular sadece bilgilendirme amaçlı olup tedavi için Lütfen Doktorunuza başvurunuz.